Apurahoja teologian opintoihin ja jatko-opintoihin

Kirkon keskusrahastosta jaetaan vuonna 2017 yhteensä korkeintaan 20 000 euroa teologisiin jatko-opintoihin. Apurahoilla tuetaan viime vaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 10 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita. Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen.

Piispa Aleksin stipendirahastosta on jaettavana 500 euroa ulkomailla tapahtuvaan ortodoksisen teologiseen opiskeluun.

Apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen opiskeluun tai tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja -aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista.

Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto.

Keskusrahaston, Johannes Mureen- ja piispa Aleksin rahastojen apurahoja haetaan 3.4. mennessä sähköisellä lomakkeella: https://fi.surveymonkey.com/r/apurahat2017

Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus@ort.fi.

Kirkollishallitus päättää myönnettävistä apurahoista 4.5.2017 pidettävässä istunnossaan.

Apurahan saajan tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään.

Lisätiedot: sirpa.okulov@ort.fi

Kuva: Markus Hänninen

16.2.2017

Tulostettava sivu