Ekumeeninen rukoushetki Savonlinnassa 22.2.

Savonlinnan evankelisluterilainen seurakunta on myynyt Savonlinnan keskustassa sijaitsevan Profeetta Sakariaalle ja vanhurskaalle Elisabethille pyhitetyn kirkon (nk. Pikkukirkko) ortodoksiselle Savonlinnan Pikkukirkko -kulttuuriyhdistys ry:lle.

Savonlinnan evankelisluterilainen seurakunta ja Saimaan ortodoksinen seurakunta järjestävät  Pikkukirkossa keskiviikkona 22. helmikuuta klo 19 yhteisen rukoushetken, jonka toimittavat piispa Seppo Häkkinen ja Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Mukana ovat myös kirkkoherrat Sammeli Juntunen ja Bogdan Grosu sekä molempien seurakuntien kirkkokuorot johtajinaan Katariina Kokkonen ja Maria Bondarenko. 

Pikkukirkon varsinainen liturginen käyttö aloitetaan sunnuntaina 26.2., jolloin kirkossa toimitetaan Sovintosunnuntain ehtoopalvelus kello 17. Palvelukseen kutsutaan myös Savonlinnan luterilaisen seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä. 

Pikkukirkko on ollut pitkään hyvin suosittu kaste- ja vihkikirkko. Vaikka kirkko on jatkossa ortodoksinen pyhäkkö, sitä voidaan ekumeenisessa hengessä käyttää jatkossakin myös muiden kristillisten perhejuhlien, konserttien ja muiden vastaavien tilaisuuksien tapahtumapaikkana. 

Savonlinnan Pikkukirkko -kulttuuriyhdistys perustettiin vuonna 2012, kun Savonlinnan seurakunta tarjosi Suomen ortodoksiselle kirkolle mahdollisuutta ostaa Pikkukirkko takaisin itselleen. Pikkukirkko myytiin evankelisluterilaiselle seurakunnalle vuonna 1938, kun sen ylläpitäminen kävi ylivoimaiseksi vähäväkiselle ortodoksiselle seurakunnalle. Kirkon esineistö siirrettiin Sortavalaan, missä se jäi tiettävästi sodan jalkoihin ja tuhoutui.

Kuvat: Suomen ortodoksinen kirkko.

14.2.2017
Tulostettava sivu