Juuret ja monikulttuurisuus – osa kirkkoa


Opiston ja järjestöjen edustajat tapasivat 17.1. Helsingissä.

Ortodoksiset järjestöt ja Valamon opisto valitsivat vuoden 2017 yhteistyönsä teemaksi Juuret ja monikulttuurisuus.

Ajatus ortodoksisten järjestöjen ja Valamon opiston yhteisestä teemasta syntyi viime vuonna käydyissä yhteistyötapaamisissa. Kävi ilmi, että opisto oli valinnut vuoden 2017 teemakseen juuret ja ONL puolestaan monikulttuurisuuden. Vaikka teemat vaikuttivat ensin olevan kaukana toisistaan, huomasi järjestöjen väki nopeasti, miten ne liittyivät toisiinsa. Niinpä juurista ja monikulttuurisuudesta syntyi yhteistyön teema, joka sai vuoden alussa oman visuaalisen ilmeen ja joka näkyy sekä opiston että kaikkien järjestöjen toiminnassa ympäri vuoden.

– Yhteistyö syntyi luonnollisesti, koska tapasimme viime vuonna niin usein, kertoo Valamon opiston rehtori Katja Kareinen.

Valamon opistolla juuriin ja monikulttuurisuuteen liittyviä tapahtumia on vuoden mittaan useita. Eikä juurilla tällä kertaa viitata vain karjalaisuuteen. 

– Kaikilla meillä on taustamme, Kareinen sanoo.

Näkyvin ja isoin Valamon opistolla järjestettävä teemavuoden tapahtuma on maaliskuussa pidettävä Church for Everyone -viikonloppu, jonka tavoitteena on koota yhteen erikielisiä ja taustaisia ortodokseja. Ohjelmassa on niin puhetta kirkosta ja kansallisuudesta kuin ulkopuolisuuden tunteesta. Myös kansainvälinen kohtaamispaikka Trapesa tulee kertomaan toiminnastaan.

Ortodoksisen nuorten liiton ONL:n vuodessa monikulttuurisuus näkyy muun muassa nuorisotyöpäivillä 22.–24.1., jossa muun muassa Filantropia kertoo nuorisotyöstä Moldovassa. Tilaisuudessa kerrotaan myös seurakuntien monikulttuurisuustyöstä ja pidetään venäläinen teehetki.

Toisaalta monikulttuurisuudella ei ONL:n tapauksessa viitata vain kansallisuuteen ja kulttuuriin. Nuorisopäivillä on esillä myös tubetuskulttuuri, mikä on osa nuorten mediakulttuuria. Tubetusworkshopeissa nuorisotyötä tekevät voivat oppia, miten hyödyntää youtube-videoita omassa työssään ja tavoittaa niillä myös niitä nuoria, joille kirjoitettu suomen kieli tuottaa hankaluuksia.

– Leireillämme ja toiminnassamme on aina mukana joku, joka tulee jostakin muusta kulttuurista. Tavoitteena on, että nuorisotyötä tekevät miettisivät asiaa, kertoo ONL:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila.

– Oma ikäluokkani on yleensä ylpeä juuristaan ja tietää, mistä tulee, mutta nuoret saattavat kyseenalaistaa juuriaan. Sitten on tietysti myös ihmisiä, joilla on pakolaistausta, jolloin omiin juuriin liittyy kipeitä muistoja, Kauppila jatkaa.

Yksi teemavuoden ponnistus on Filantropian ja PSHV:n lähetys- ja diakoniaillat, joita pidetään kevään aikana kaikkien kolmen hiippakunnan alueella. Illat järjestetään yhteistyössä seurakuntien kanssa ja niihin on tarkoitus kutsua lähetys- ja diakoniatyötä tekeviä työntekijöitä, vapaaehtoisia ja muita asiasta kiinnostuneita. Myös ONL ja Valamon opisto ovat läsnä osassa tilaisuuksia. 

Iltojen tavoitteena on päivittää lähetys- ja diakoniatyön tilanne sekä jakaa käytännön kokemuksia. Tilaisuuksista kootaan myös muistio, joka jaetaan myöhemmin seurakunnille. Se, miten juuret ja monikulttuurisuus -teemaa käsitellään, vaihtelee ja tilaisuudet pyritään räätälöimään niin, että ne vastaavat paikallaolijoiden odotuksia.

– On kiinnostavaa miettiä, nähdäänkö monikulttuurisuus omana sektorina ja puhutaanko esimerkiksi monikulttuurisista tapahtumista vai ajatellaanko, että kirkko on itsessään monikulttuurinen? Filantropian toiminnanjohtaja ja yksi iltojen vetäjistä Riina Nguyen pohtii.

Nguyen muistuttaa, että teema kutsuu myös tarkastelemaan omaa suhtautumista monikulttuurisuuteen.

– Tiivis kulttuuri sulkee ulkopuolelle. Tämä on myös peiliin katsomisen mahdollisuus.

Järjestöt aikovat jatkaa yhteistyötään ja säännöllisiä tapaamisiaan jatkossakin.

– Kellään ei riitä yksin paukut kaikkeen. Yhdessä voimme tehdä enemmän, sanoo Maria Kauppila.

Vuoden 2017 ohjelmaluonnos

Päivitetyt tiedot löytyvät järjestöjen ja Valamon opiston sivuilta sitä mukaa, kun tapahtumat varmistuvat. 

Tammikuu

18.–25.1. Ekumeeninen rukousviikko

22.–24.1. Nuorisotyöpäivät Valamossa, ONL ja Filantropia

Helmikuu

2.2. Diakonia- ja lähetysilta Suonenjoella – Jyväskylän, Rautalammin ja Saimaan seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia

2.2. Kansainvälinen ortodoksisten nuorten päivä

3.2. Diakonia- ja lähetysilta Iisalmessa – Iisalmen, Kuopion ja Nurmeksen seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia

9.2. Diakonia- ja lähetysilta Joensuussa – Ilomantsin, Joensuun ja Taipaleen seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia

Maaliskuu

4.–5.3. Oulun hiippakuntapäivät ja diakonia- ja lähetysilta Kajaanissa – Kajaanin, Lapin, Oulun ja Vaasan seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia

9.3. Diakonia- ja lähetysilta Tampereella – Hämeenlinnan, Tampereen ja Turun seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia

17.–19.3. Church for Everyone event in Valamo, Heinävesi, Filantropia, PSHV, Valamon opisto

19.3. Kolehti kirkon lähetystyölle, Filantropia

25.3. Lasten päivä ja Ortodoksisten nuorten liiton vuosikokous Oulussa, ONL

Huhtikuu

9.4. Kolehti kirkon lapsi- ja nuorisotyölle, ONL

9.–11.4. Lähi-itä-teema, Valamon opiston kurssi

26.4. Filantropian vuosikokous Helsingissä

Toukokuu

19.–21.5. Ekumeeniset kirkkopäivät Turussa

Kesäkuu

Lähetystyön viikko

Heinäkuu

31.7.–4.8. Bli bekant med ortodoxin – ortodoksisuus tutuksi ruotsiksi, Valamon opiston kurssi

Elokuu

4.–6.8. Ovet auki teillepäin – vieraanvaraisuus ortodoksisessa perinteessä, Valamon opiston kurssi

Syyskuu

8.–9.9. Ortodoksinen kulttuuriperintömme, Valamon opiston kurssi

17.9. Kolehti kirkon kansainväliselle diakonialle, Filantropia

22.–24.9. Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien kurssi, PSHV ja Valamon opisto

Lokakuu

6.–8.10. Курс знакомства с Православием – ortodoksisuus tutuksi venäjäksi, Valamon opiston kurssi

13.–15.10. Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan vuosijuhla Valamossa

23.–29.10. Ekumeeninen Vastuuviikko ja Reilun kaupan viikko, Filantropia

27.–29.10. Naisseminaari, Valamon opiston kurssi

Marraskuu

4.11. Kolehti kotimaan diakonialle ja maahanmuuttajatyölle, PSHV

Päivitetyt ohjelmatiedot löytyvät järjestöjen ja Valamon opiston sivuilta sitä mukaa, kun tapahtumat varmistuvat: www.filantropia.fiwww.onl.fiwww.pshv.fi ja www.valamo.fi/opisto

Teksti ja kuva yllä: Filantropia ry

18.1.2017

Tulostettava sivu