Oman uskonnon opetusta puolustamassa

Vuonna 2011 perustetun Uskot –foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa Suomessa uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä. Foorumi pyrkii tavoitteeseensa edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

Oman uskonnon opetukseen liittyvät ongelmat ovat olleet tänä vuonna hyvin esillä foorumin työssä. Tammikuun lopussa (30.1.) foorumi järjesti pyöreän pöydän tapaamisen, johon osallistui eri uskontojen ja elämänkatsomustietoa opettavien opettajien lisäksi sekä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen että korkeita virkamiehiä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Tapaamisessa oltiin yksimielisiä siitä, että nykyinen malli takaa uskonnon vapauden paremmin kuin niin sanottu yhteinen opetus, joka toteutetaan enemmistön ehdoilla. Tapaamisessa sovittiin, että yhteinen työ oman uskonnon opetuksen puolesta jatkuu.

Tällä viikolla Uskot –foorumi järjesti kaksi tilaisuutta, joissa otettiin jälleen esiin uskonnon opetukseen ja vähemmistöjen asemaan liittyvät kysymykset. Suomen ortodoksisen kirkon kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov oli mukana tilaisuuksia suunnitelleessa työryhmässä ja osallistui molempiin tilaisuuksiin.

Tiistaina 28.3. eri uskontojen edustajat tapasivat Helsingissä Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen. Pääjohtaja Heinonen lupasi nostaa uskonnon opetussuunnitelma-asiat esiin Opetushallituksessa. Tapaamisessa pohdittiin myös yhteistyötä Kuntaliiton ja KARVin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) kanssa. Vireille laitettiin myös tasa-arvoista kohtelua uskonnon opetuksen näkökulmasta tarkastelevan oppaan valmistelu.

Torstaina 30.3. uskonnonopetusasiaoita käsiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriössä, jossa eri uskontojen edustajat tapasivat opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalon ja opetusneuvos Heli Nederströmin.

Tapaamisessa todettiin, että opetusjärjestelyt ovat kuntien vastuulla. Tähän saakka opetusjärjestelyissä ilmenneisiin ongelmiin ovat pyrkineet puuttumaan sekä uskonnolliset yhteisöt itse että yksittäiset opettajat ja jopa vanhemmat.

– Nyt käydyssä keskustelussa nousi esiin mahdollisuus puuttua asiaan myös ylätasolta. Ministeriö voi toisin sanoen tuoda entistä selvemmin esiin sen, että kaikki, mitä kuntatasolla tehdään, ei ole hyväksyttävää. Ministeriöllä on mahdollisuus tuoda oma kantansa esiin myös resurssiohjauksella, kertoo Sirpa Okulov.

Teksti: Maria Hattunen

Kuva: Uskot –foorumi. Torstain tapaaminen, kuvassa oikealla Heikki Kuutti Uusitalo.

31.3.2017

 

 

Tulostettava sivu