Opettajat vetoavat vähemmistöjen oikeuksiin

Suomen ortodoksisten opettajien liiton (SOOLi ry) elokuussa valittu uusi hallitus kokoontui 24.10. Mikkelissä. Järjestäytymiskokouksen keskeisimmäksi teemaksi nousi uskonnon opetuksen nykytila.

Liiton edustajat totesivat, että aiheesta käydyssä keskustelussa on esiintynyt kannanottoja, joissa oikeus oman uskonnon opetukseen on kyseenalaistettu – usein kovin ohuin perustein. Erityisen huolestuttavaa on, että tällaisia näkemyksiä on tullut esiin myös kirkon omassa lehdistössä.

Liitto haluaa kehittää aiheesta käytävää keskustelua lähettämällä kaikkiin seurakuntalehtiin kannanoton, jossa pyritään tarkastelemaan oman uskonnon opettamisen oikeutta erityisesti vähemmistön oikeuksien näkökulmasta.

Kannanoton valmistelun lisäksi liiton hallitus viimeisteli marraskuussa ilmestyvän Ortodoksinen Opettaja- lehden sisällön ja päätti kevätpäivien ajankohdan. Kevätpäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla 22.-23.4.2016. Hallitus laati myös suunnitelman liiton seuraavien lehtien teemoista ja ilmestymisaikataulusta. Jäsenkirje postitetaan kaikille jäsenille vuoden vaihteen jälkeen.

SOOLi ry:n uuden, elokuussa valitun hallituksen puheenjohtajana toimii Risto Käyhkö Jyväskylästä, varapuheenjohtajana Juhani Räsänen Outokummusta, sihteerinä Antti Räsänen Joensuusta ja hallituksen jäseninä Susanne Ahlbäck Helsingistä ja Johanna Miettinen Espoosta.

Hallitus toivoo liiton jäseniltä aktiivisuutta ja aloitteellisuutta liiton toiminnan kehittämisessä. Hallitukseen voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteella sooliry@gmail.com.

SOOLi ry:n tarkoituksena on toimia ortodoksista uskontoa tunnustavien eri aineiden opettajien yhdyssiteenä sekä pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta. Mukana liiton toiminnassa on uskonnonopettajia, luokanopettajia ja eri aineiden opettajia sekä muita kasvatusalan ammattilaisia. Meneillään on liiton 64. toimintavuosi.

Kuva: Sirpa Okulov

28.10.2015

Tulostettava sivu