Rasismi on Jumalan luomistyön pilkkaa

Tällä viikolla vietetään Punaisen Ristin rasisminvastaista viikkoa. Kampanjaviikko toteutetaan vuosittain YK:n rasisminvastaisen päivän tienoolla. Tänä vuonna tuota päivää vietettiin tiistaina 21. maaliskuuta.

Rasisminvastaisen viikon kampanjassa tuodaan esille jokaisen mahdollisuutta luoda yhdenvertaista, turvallista ja kaikille avointa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Kampanjan suojelija on Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Siihen liittyvää sisältöä voi jakaa sosiaalisessa mediassa hashtageilla #minäpäätän #jagbestämmer #idecide.

Kampanjaviikon teemat olivat vahvasti esillä Valamon opistossa 17.–19.3. järjestetyllä Church for everyone –kurssilla. Kurssin päätyttyä sen puhujat ja järjestäjätahot tiivistivät viikonlopun keskeisimmän annin yhteiseksi kannanotoksi:

Suomen valtio on ratifioinut vuonna 1970 Yhdistyneiden kansakuntien viisi vuotta aiemmin tekemän kansainvälisen yleissopimuksen kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta. Sopimus kieltää kaiken rotuun, ihonväriin, syntyperään/kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän. 

Myös kristillisen etiikan ja siitä nousevan ihmiskuvan mukaan meidän tulee kohdella jokaista tasavertaisesti.  Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ”Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Moos. 1:27) Jo Raamatun ensi jakeista lähtien on selvää, että ihmiskunta on keskenään samaa juurta, Jumalan sanomattoman kunnian heijastusta ja luomistyön tulosta. Uuden testamentin puolelta voimme lukea, miten Kristus tältä pohjalta suhtautuu syntyperältään hyvin erilaisiin ihmisiin. Esimerkkeinä olkoon vaikka samarialainen nainen kaivolla, jonka elämätapa ei syntyperän lisäksi ollut Kristuksen oman kansan parissa hyväksytty tai roomalainen sadanpäämies, jonka kansa puolestaan valloitti Kristuksen kansan maita.  

Ortodoksinen kirkko on jo vuonna 1872 tuominnut rasismin selkein sanoin. Fanarin katedraalissa kokoontuneen patriarkaalisen synodin edustajat tuomitsivat rasismin ehdottomasti synniksi. Kokouksessa oli edustettuina kaikki vanhat patriarkaatit, joten se oli sekä näkemykseltään että laajuudeltaan edustava: 

"Me hylkäämme, kiellämme ja tuomitsemme rasismin Kristuksen kirkossa, nimittäin rotuerottelun, kaiken etnisistä perusteluista lähtevän kiistelyn, vihanpidon ja epäsovun." (Kts. lisää patriarkka Bartholomeos: Mysteerin kohtaaminen s. 181 – 182.) 

Olemme huolestuneina seuranneet viimeaikaisia tapahtumia niin kotimaassa kuin muuallakin. Rasismi on rantautunut meille uusin voimin. On turha enää kuvitella, ettei asia koske meitä. Rasistiset vihapuheet ja -rikokset ovat tänä päivänä myös suomalaista arkea.

Ortodoksisina kristittyinä ja kirkkona me irtisanoudumme kaikenlaisesta rasismista, kohdistuipa se kehen tahansa. Meidän on tunnistettava syrjintä ja noustava puolustamaan kaikkein heikoimpia lähimmäisiä. Näin osallistumme Kristuksen palvelutehtävään ja kannamme toistemme taakkoja.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Church for everyone –kurssin puolesta sen järjestäjät ja pääpuhujat:

Oulun metropoliitta Elia 

 

Sergius Colliander                                                                                          

toiminnanjohtaja, Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta ry                                                                                                           

 

Katja Kareinen

rehtori, Valamon opisto

 

Riina Nguyen                                                                                                     

toiminnanjohtaja, Filantropia ry

 

Teemu Toivonen

puheenjohtaja, Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry                                                                                        

 

Kuva: Valamon opisto

23.3.2017

Tulostettava sivu