Seurakunnantarkastus päättyi Tampereella


Pastori Heikki Honkamäki.

Metropoliitta Ambrosius toimitti 3.–5.2. seurakunnantarkastuksen Tampereen ortodoksisessa seurakunnassa. 

Kirkon talouspäällikkö Henna Mynttinen, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen ja tiedonhallinnan asiantuntija Sari Hirvonen vierailivat seurakunnassa jo tammikuussa ja kirjoittivat kukin omaan toimialaansa liittyvät lausunnot seurakunnan toiminnoista. Viikonlopun aikana päähuomio kiinnitettiin seurakunnan henkilöstön ja luottamuselimien kuulemiseen ja seurakunnan paikallisen vaikuttavuuden arviointiin. Tarkastuksessa oli metropoliitan kutsusta läsnä myös Turun seurakunnan kirkkoherra, rovasti Ion Durac.

Tarkastuksen ohjelma alkoi perjantaina lounastapaamisella, jolle osallistui metropoliitan ja seurakunnan edustajien lisäksi myös Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Lounaan jälkeen toimitettiin Pyhän Aleksanteri Nevskin ja Pyhän Nikolaoksen kirkossa rukoushetki, jonka päätteeksi metropoliitta luonnehti lyhyesti seurakunnantarkastuksen ohjelmaa ja tavoitteita.

Metropoliitta korosti viikonloppuna useaan otteeseen sitä, että seurakunnantarkastusta voisi nykyisin kutsua yhtä hyvin vaikkapa seurakunnan suunnittelukokoukseksi – menneen toiminnan arvioinnin sijaan tarkastuksissa pyritään pikemminkin luomaan eteenpäin suuntautuvaa näkyä ja hahmottaa seurakunnan tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä.

Näin myös Tampereella, jonka kehitykseen metropoliitta oli pääosin tyytyväinen. Kehittämisen tarvetta metropoliitta näki erityisesti maahanmuuttajatyössä ja varhais-, lapsi- ja aikuiskasvatuksen saralla. Vaikka seurakunnan väkiluku on viime vuosina kasvanut, seurakunnan ei ole syytä odottaa uusia jäseniä ”kädet ristissä istuen”, vaan huolehdittava entistä aktiivisemmin seurakunnan alueelle asettuneiden maahanmuuttajien hengellisestä hyvinvoinnista. 

Tulevaisuus – niin seurakunnan kuin koko kirkonkin – oli aiheena myös metropoliitan Porissa ehtoopalveluksen jälkeen pitämässä alustuksessa. Tunnelma iltateepöydässä oli lämmin ja juhlava, sillä metropoliitta vihki ehtoopalveluksessa Jyri Luonilan lukijaksi Johannes Teologin kirkkoon.

Seurakunnan ekumeenisen työn ulottuvuuksia kartoitettiin lauantaina lounastapaamisella, johon osallistuivat metropoliitan ja kirkkoherra Aleksej Sjöbergin lisäksi mm. Tampereen piispa Matti Repo, Harjun seurakunnan kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen ja Tampereen ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Kim Rantala. Lounaan jälkeen metropoliitta keskusteli tarkastuksessa tehdyistä havainnoista ja muista ajankohtaisista aiheista seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Lauantai-iltana ohjelma päättyi vigiliaan.

Sunnuntaina seurakunnantarkastus jatkui juhlavalla liturgialla, jossa metropoliitta Ambrosius myönsi pastori Heikki Honkamäelle kultaristin käyttöoikeuden tunnustuksena pitkästä ja uskollisesta palveluksesta Tampereen seurakunnassa. Palveluksen jälkeen kirkkokansa kokoontui Nikolainsalille seurakunnankokoukseen ja kahville.

Seurakunnantarkastus on lakisääteinen tarkastus, joka suoritetaan jokaisessa seurakunnassa viiden vuoden välein. Metropoliitta Ambrosius kiittikin tarkastuksen aikana useampaan kertaan myös nykyisen, vasta kaksi vuotta Tampereella palvelleen kirkkoherran edeltäjää, rovasti Markku Toivasta seurakunnan johdattamisesta hyvän kehityksen tielle.

Kuvat: Anne Brita Kärkkäinen

5.2.2017

 

 

Tulostettava sivu