Tämän päivän orjuus ja lapsuuden pyhyyden teemavuosi

Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos ja Canterburyn arkkipiispa Justin osallistuivat 6.–7. helmikuuta Fanarissa järjestettyyn asiantuntijafoorumiin ”Sins Before Our Eyes (Synnit silmiemme edessä), jossa käsiteltiin nykypäivän orjuutta ja sen eri ilmenemismuotoja.

Foorumi sai alkusysäyksensä Ekumeenisen patriarkan vierailusta Lambethin palatsissa marraskuussa 2015. Nyt toteutuneeseen tapaamiseen osallistui tunnustettuja tutkijoita, toimihenkilöitä ja poliitikkoja eri puolilta maailmaa. 

Ekumeenisen patriarkaatin foorumi liittyi myös suurempaan asiayhteyteen: patriarkka Bartolomeos julisti joulun alla vuoden 2017 lapsuuden pyhyyden teemavuodeksi. 

Asiantuntijafoorumin päätteeksi patriarkka Bartolomeos ja arkkipiispa Justin antoivat Fanarissa yhteisen julkilausuman, jossa todetaan että ihmisarvon ja perustavien ihmisoikeuksien varjelu on äärimmäisen tärkeää maailman uskonnollisille yhteisöille ja ylipäätään ihmisoikeuksia kannattavalle maailmanlaajuiselle yhteisölle. Kirkon rooli maailmassa on mennä “ilmoittamaan köyhille hyvän sanoma, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista.” (Jes. 61.1; Luuk. 4:18) 

Tämä tehtävä oli selkeästi esillä myös Kreetalla kesäkuussa 2016 Suuren ja Pyhän kirkolliskokouksen antamassa päätöslauselmassa: “Kirkko ei elä itseään varten, vaan antaa Kristuksessa itsensä ihmiskunnan edestä ja kohottaa maailman uusiin taivaisiin ja uuteen maailmaan.

Julkilausumassa korostetaan, että Jumalan luoman maailman suojelu ja jokaisessa ihmisessä olevan Jumalan kuvan suojelu ovat erottamattomassa ja kiinteässä suhteessa toisiinsa. Tämä pätee erityisesti niiden ihmisten suojeluun, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa suhteessa modernin orjuuden eli hyväksikäytön syntiin. Samaa häikäilemättömyyttä ja ahneutta on syyttäminen viattomien uhrien, yleisimmin naisten ja lasten, ihmiskaupasta, ihmisten salakuljetuksesta, prostituutiosta, ihmiselinten myynnistä, velkaorjatyöstä ja monista muista nykypäivän orjuuden muodoista. Jokainen, aivan jokainen meistä, kantaa vastuuta ja on vastuussa siitä tosiasiasta, että tänä päivänä orjuudessa elää enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin.

– Ortodoksista kirkkoa syytetään usein maailman hylkäämisestä liturgisen jumalanpalveluselämän ja hengellisen elämän korostamisen vuoksi; ortodoksit väitetysti kääntyvät pääasiassa tulevaa valtakuntaa kohden ja jättävät nykyajan haasteet vähemmälle huomiolle. Kuitenkin kaikki mitä Kirkko sanoo, mitä se ikinä tekeekin, se tekee Jumalan nimessä ja ihmisen arvon ja hänen ikuisen kohtalonsa puolesta. Kirkko ei voi sulkea silmiään pahuudelta, pysyä välinpitämättömänä tarvitsevien, alistettujen ja hyväksikäytettyjen äänelle. Oikea usko on jatkuvan epäinhimillisiä voimia vastaan käytävän taistelun voimanlähde, huomautti ekumeeninen patriarkka omassa puheenvuorossaan. 

Arkkipiispa Welby puolestaan korosti avauspuheenvuorossaan, että “orjuus ympäröi meitä kaikkialla, mutta olemme käyneet sille sokeiksi”.

– Se on käsissämme, mutta olemme käyneet liian tunnottomiksi koskeaksemme siihen. Orjuutetut kulkevat kanssamme kadulla, mutta olemme liian välinpitämättömiä kulkeaksemme heidän kanssaan. Tätä asiaa ei voi unohtaa sysäämällä se vain yhdeksi historian alaviitteeksi. Asia on elävää todellisuutta kaikissa yhteisöissämme. Tiedän tämän omasta kokemuksestani Britanniassa. Emme toki pidä tilannetta hyväksyttävänä, mutta varsinainen syntimme piileekin sokeudessamme ja välinpitämättömyydessämme.

Julkilausuma päättyy luetteloon toimista, joihin allekirjoittajat ovat päättäneet ryhtyä orjuuden vastustamiseksi:  

Tuomitsemme kaiken ihmisen orjuuttamisen mitä vakavimpana syntinä, sillä se loukkaa vapaata tahtoa ja jokaisen Jumalan kuvaksi luodun ihmisen eheyttä.

Kunnioitamme kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä ja kannatamme YK:n protokollaa estää, poistaa ja rangaista ihmiskauppaa, erityisesti naisten ja lapsien tapauksessa. 

Rukoilemme kaikkien nykyorjuuden uhrien vapautumista ja heidän hyväksikäyttäjiensä joutumista oikeuden eteen.

Kadumme, että emme ole tehneet lähellekään kylliksi modernin orjuuden taudin torjumiseksi, samalla tiedostaen, että välinpitämättömyys ja tiedostamattomuus ovat suvaitsevaisuuden ja osallisuuden kaikkein huonoimpia muotoja. Meidät tuomitaan joka päivä sen perusteella mitä kieltäydymme näkemästä tai jätämme tekemättä kaikkein heikoimpien puolesta.

Vetoamme paikallisiin ja kansallisiin hallintoelimiin, jotta ne voisivat säätää ja panna toimeen tiukat nykymuotoisen orjuuden vastaiset lait, varata budjettiin rahaa organisaatioiden tuotantoketjun oikeudenmukaisuus varmistamiseksi sekä ylläpitää ja perustaa palveluita ihmiskaupan uhreille ja kaikille jotka kärsivät ja joita uhkaa vastaava epäoikeudenmukaisuus.

Rohkaisemme johtajia etsimään sopivia ja tehokkaita tapoja, joilla ihmiskauppaa ajavat saadaan syytteeseen; tapoja, joilla ehkäistä modernin orjuuden muotoja ja suojella uhreja yhteisöissämme ja tuoda julki toivoa sinne missä ihmisiä käytetään hyväksi.

Vetoamme uskovaisiin ja uskonyhteisöihimme, ortodokseihin ja anglikaaneihin, että ihmiset, joilla on hyvä tahto, perehtyisivät asiaan ja levittäisivät tietoa sekä ryhtyisivät toimiin oman aikamme orjuuden tragediaa vastaan, työskentelemällä ja rukoilemalla aktiivisesti, jotta tämä ihmisyyttä nykyään piinaava ilmiö katoaisi kokonaan.

Sitoudumme perustamaan yhteisen toimielimen modernia orjuutta vastaan, ja kehittämään pikaisesti tapoja, joilla Englannin kirkko ja ortodoksinen kirkko voivat taistella julmaa hyväksikäyttöä vastaan.

Käännös: Ari Koponen

Kuva: Ekumeeninen patriarkaatti

13.2.2017

Tulostettava sivu