Teologiaa opiskelemaan?

Suomen ortodoksinen kirkko ja sen yhteistyöjärjestöt muodostavat kiinnostavan, mielekkään ja koko maan laajuisen työkentän, jonka tehtäviin kaivataan jatkossakin osaavia ja kirkon elämästä kokonaisvaltaisesti kiinnostuneita ortodoksisen teologian asiantuntijoita. Lisäksi kouluihin tarvitaan ortodoksiseen uskontoon perehtyneitä uskonnonopettajia. Ortodoksisen teologian opiskeluun, ortodoksiseen seminaariin ja näihin urapolkuihin voi tutustua ortodoksisen seminaarin opiskelijarekrytointisivustolla osoitteessa teologiaaopiskelemaan.fi.

Ortodoksisen teologian asiantuntijatehtäviin kouluttaudutaan Itä-Suomen yliopistossa, jonka ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa. 

Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto (A) mahdollistaa sijoittumisen monenlaisiin teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi ortodoksisen kirkon papin toimeen vaaditaan tutkinto tästä suuntautumisvaihtoehdosta. Opinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, soveltavista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Pääaineena voi olla eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka tai uskontotiede. Opiskelemaan otetaan enintään yksitoista uutta opiskelijaa.

Opetusalan suuntautumisvaihtoehto (B) antaa kelpoisuuden toimia ortodoksisen uskonnon ja yhden muun aineen opettajana perusasteella ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Opinnoissa suoritetaan teologisten aineiden ohella opettajan pedagogiset opinnot. Haettavana on viisi opiskelupaikkaa.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto (D) antaa pätevyyden ortodoksisen kanttorin tehtävään. Säveltaiteellisten opintojen ja teologian opintojen lisäksi opintoihin kuuluu myös vapaavalintaisia opintoja. Opiskelijat harjaantuvat tehtäviinsä Ortodoksisen seminaarin jumalanpalveluksissa. Suuntautumisvaihtoehtoon valitaan enintään kymmenen uutta opiskelijaa.

Opintojen suorittaminen kestää kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa noin viisi vuotta.

Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteinen valintakoe järjestetään 26.5. klo 12.45 alkaen Carelia-rakennuksen auditoriossa C1, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella. 

Valintakokeeseen kuuluu aineistokoe ja kirjallisuuskoe. Aineistokokeen kysymykset liittyvät koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Suomenkielisen tekstin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti. Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoekirjan perusteella.

Valintakoekirja on tänä vuonna Lauri Thurénin Kameli neulansilmästä – Jeesuksen vertaukset puhtaalta pöydältä. (Helsinki: Kirjapaja 2015).

Kirkkomusiikin ja opetusalan suuntautumisvaihtoehtoihin on valintakokeen lisäksi soveltuvuuskoe. Kirkkomusiikin soveltuvuuskoe järjestetään 2.6. klo 12 Agora-talon salissa AT103 ja opetusalan soveltuvuuskoe järjestetään siihen erikseen kutsuttaville 9.6. klo 9.00 alkaen Agora-rakennuksen eri saleissa.

Kirkon ja kulttuurin sekä kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtojen kohdalla on valittavissa myös maisterihaku. Tätä kautta opintoihin hakeutuvat siirtyvät suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa. Väylä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet jo aiemmin joko alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Lisätiedot ja haku osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisätietoa hakemisesta: hae.uef.fi

Kuva: Markus Hänninen

13.3.2017

 
Tulostettava sivu