Veljet ja sisaret: Kristus on noussut kuolleista!

Rakkaat veljet ja sisaret, lapset ylösnousseessa Herrassa: ”Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman" (Joh. 16:33). Näin vakuuttaa Herramme jokaiselle sukupolvelle, sillä hän on yksin voittanut kuolemalla kuoleman. ”Kristus nousi kuolleista” on huudahdus, jota myös me julistamme laajalle ja kauas tältä pyhältä istuimelta, joka on sekin kärsinyt maailman ahdistuksesta ja ristiinnaulitsemisesta. Samalla Konstantinoksen kaupungin istuin on myös ylösnousemuksen istuin, jolta julistamme ”elämän voittoa”, joka tulee hälventämään kaiken tärveltyneen ja itse kuolemankin.

Maallisen elämänsä aikana Herramme toistuvasti varoitti opetuslapsiaan koettelemuksista, jotka tulisivat seuraamaan hänen ristinuhriaan Golgatalla. Koettelemuksia olisi opetuslasten odotettava myös suorittaessaan palvelutehtäväänsä ja eläessään maailmassa. Koettelemukset olisivat heillä edessään, aivan kuten kaikilla jotka uskovat Kristukseen. Herra kuitenkin teki merkittävän lisäyksen: ”te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi…Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää.” (Joh. 16:20,22)

Tämän pääsiäisen hengellisen ilon saivat ensimmäisenä kokea mirhantuojanaiset, jotka tulivat elämänantaja Kristuksen haudalle ja kohtasivat lähtiessään heitä tervehtivän ja riemuitsemaan kehottavan Kristuksen. (Matt. 28:9) Konstantinopolin äitikirkko todistaa samasta ilosta tänään: ”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.” (Ps. 118:24). Kuolema, tuo vihollisista viimeinen sekä suru, ongelmamme, turmelus, ahdistus ja koettelemukset – nämä kaikki voitollinen jumalihminen hävittää ja murskaa.

Kuitenkin elämme maailmassa, jossa media jatkuvasti välittää onnettomia uutisia terrori-iskuista, paikallisista sodista, tuhoisista luonnonilmiöistä, uskonnollisesta fanatismista, nälänhädästä, pakolaisongelmista, parantumattomista sairauksista, köyhyydestä, psykologisesta ahdistuksesta, turvattomuuden tunteesta ja muista tämänkaltaisista kielteisistä olosuhteista.

Näitä päivittäisiä ”ristejä” kannetaan vastentahtoisesti ja niiden edessä äitikirkkomme muistuttaa meitä kristittyjä iloitsemaan, sillä johtajamme Kristus on osoittautunut voitolliseksi, kantaen iloa koko maailmaan.

Ilomme perustuu vakaumukseen Kristuksen voitosta. Olemme täysin vakuuttuneita, että hyvä on valloittanut kaiken, että Kristus on tullut maailmaan ”ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti.” (Ilm. 6:2)

Se maailma, jossa tulemme elämään ikuisesti on Kristus, joka itse on valo, totuus, elämä, ilo ja rauha. Kristuksen suuri äitikirkko, huolimatta sen päivittäisistä suruista ja risteistä, kokee poikkeuksetta ja vain tätä iloa. Kirkon kokemus tässä maailmasta ja tästä maailmasta on Jumalan valtakunta.

Ortodoksisuuden pyhästä keskustasta, Fanarin marttyyri-istuimelta julistamme tänä ”loisteliaana yönä”, että ristin ja koettelemusten merkitys ja laajuus, kaiken inhimillisen kärsimyksen ja kivun ratkaisu piilee Herran vakuutuksessa: ”En minä jätä teitä orvoiksi” (Joh. 14:18) ja ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20)

Tämä viesti on tarkoitettu kaikkien kuultavaksi, jotta nykymaailma kuulemalla sen voisi antautua ja tunnistaa Kristuksen tiellä Emmaukseen. Kristus todellakin kulkee vieressämme. Näemme hänet vain, jos kuulemme ja koemme hänen sanansa elämässämme.

Tämä viesti, elämän voitto kuolemasta, pääsiäiskynttilän riemukkaan valon voitto hajaannuksen ja eristyksen yöstä, julistetaan koko maailmalle ekumeenisesta patriarkaatista, kutsumalla kokemaan ylösnousemuksen katoamaton valo. Kutsumme teitä kaikkea seisomaan uskossa ja toivossa ylösnousseen Kristuksen ja elämän mysteerin edessä. Kutsumme kaikkia luottamaan ylösnousseeseen Herraan, ilon ja riemun Herraan, joka pitää koko luomakuntaa ohjaksissaan.

Veljet ja sisaret, Kristus on noussut kuolleista! Olkoon elämän valtiaan ja kuoleman herran armo kaikkien teidän kanssanne.

Pyhänä pääsiäisenä Fanarissa 2017

+ Konstantinopolin Bartolomeos, palava esirukoilijanne ylösnousseen Kristuksen edessä

Käännös: Ari Koponen

Kuva: Ekumeeninen patriarkaatti / Nicolas Manginas

19.4.2017

Printer-friendly version