Virallisia asiakirjoja

Kanoniset asiakirjat

Ekumeenisen patriarkaatin 6. heinäkuuta 1923 antama Suomen ortodoksisen kirkon kanoninen peruskirja.

Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan papiston luettelo.

Suomen ortodoksista kirkkoa ja sen hallintoa koskevat asiakirjat

Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa ohjaavia yhteiskunnallisia säädöksiä. 

12. joulukuuta 2006 Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa hyväksytty kirkkojärjestys.

Laki suomeksi ja ruotsiksi. Linkit Finlex-järjestelmään.

Suomen ortodoksisen kirkon toimintaa ohjaavat asiakirjat

Kirkolliskokouksessa 25.11. hyväksytty päätös hiippakuntakeskeisestä hallintomallista.

Kirkolliskokouksen 25.11.2015 hyväksymä suunnitelma diakonia- ja lähetystyön kehittämiseksi.

Kirkolliskokouksen 26.11.2015 hyväksymä tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016–2020.

Työehtosopimus on tämän sivun liitetiedostona.

Kirkolliskokouksessa 24.-26.11.2014 hyväksytty strategia. 

Hyväksytty kirkolliskokouksessa 23. marraskuuta 2009.

Laatinut ympäristöohjeiston seurantaryhmä vuoden 2009 kirkolliskokouksen päätöksen pohjalta.

Ohjeita seurakunnille ja seurakunnallisille luottamushenkilöille

Piispainkokouksen ohjeet seurakunnantarkastuksia varten 24.11.2009.

Kirkollishallituksen 5.9.2014 vahvistama sisäisen valvonnan malliohje seurakunnille.