Otteita metropoliitta Ambrosiuksen puheesta pappismunkki Serafimin pappisvihkimyksessä 15.8.2012

                                                                                

Kristuksessa rakas seurakunta,

kunnianarvoisa diakoni Serafim,

 

Papin palvelutehtävä seurakunnan keskellä on kirkon elämän ytimessä. Sitä on kuvattu monella tavoin kirkkomme kokemuksessa ja ajatteluperinteessä. Yksi keskeisimpiä esimerkkejä ja malleja siitä on kertomus jalkojen pesusta. Jeesus suurena torstaina ehtoollisen vieton yhteydessä pesi opetuslastensa jalat. Täällä, katedraalissamme, tämä palvelus on ollut koskettavimpia hetkiä omalla kohdallani esipaimenena.

 

Tämä nöyrän palvelemisen malli kuuluu samalla tavalla meille jokaiselle papiston jäsenelle. Seurakunta kutsuu ja piispan kätten päällepanemisen kautta asettaa papin etusijalle juuri palvelemista varten. Kysyttyään apostoli Pietarilta kolme kertaa ”rakastatko minua enemmän”, Kristus antoi hänelle tehtävän: ”ruoki minun lampaitani.”(Joh. 21:17)

 

Muistan Uuden Valamon ajoilta, kun lähes päivittäin toimitimme molebenin pyhien Sergein ja Hermanin ikonin ääressä, miten luimme silloin Jeesuksen koskettavat sanat: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.” (Mt.11:28) Papin tehtävä on kantaa kaikenlainen kärsimys, ruumiillinen ja sielullinen, Vapahtajan puoleen. Kuolevat, sairaat, vainotut, köyhät, kärsivät ovat erityisesti papin huolenpidon kohteita.

 

Kaikkeen papilliseen työhön tarvitsemme Pyhän Hengen voimia ja innostusta. Silloinkin, kun pappi tekee tutkimus- ja opetustyötä, hän tekee sen pappina. Myös siinä arvokkaassa ja haastavassa työssä, johon vain harvalla on armolahjoja, pappi tekee sen Kristuksen seurakunnan palvelijana. Totuuden etsiminen, pyhän kirkon hengellisen tradition tulkitseminen, pyhien isien ja äitien kokemuksen ja viisauden välittäminen merkitsevät samalla tavalla itsensä kokonaan likoon panemista, osallisuutta seurakunnan yhteisestä kärsimyksestä ja yhteisestä toivosta, kuin mikä tahansa muu papillinen palvelus.

 

Rukoilemme yhdessä, että tähän tehtävään, johon Sinut, diakoni Serafim, nyt vihitään, Jumala antaa apunsa, ja että saat muiden papiston jäsenten, piispojen, pappien ja diakonien kanssa, vastoinkäymistenkin keskellä, sanoa Jeesusta seuraten: ”Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” (Mt.11:30)

Tulostettava sivu