Hinnat

Virkatodistuksista perittävät maksut

Kirkollishallituksen päätös  4.9.2015 kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista

Kirkollishallitus on ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n 2 momentin nojalla määrännyt seuraavaa:

1 § Maksuttomat todistukset

Kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja  velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä  tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

2 § Maksulliset todistukset

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:
1) kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä  tarkoitetusta todistuksesta  8 euroa;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:
a) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
b) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai  kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään  30 euroa ja jokaisesta seuraavasta  8 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;

5) keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 8 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

3 § Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua  5,50  euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

4 § Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015 ja sillä kumotaan kirkollishallituksen 13 päivänä toukokuuta 2014 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista.

Etusivulle
 

 

Tulostettava sivu