Mikä on virkatodistus/sukuselvitys

Virkatodistukset

Suomen ortodoksisten seurakuntien jäsenet voivat tilata itseään koskevan virkatodistuksen meiltä keskusrekisteristä.

Todistuksen voi tilata tällä sivustolla olevalla sähköisellä tilauslomakkeella, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla.

Virkatodistus suoraan jäsenrekisteriohjelmasta tulostettavilla henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvityksen toimitusaika vaihtelee päivästä kahteen viikkoon.

Toimitamme myös virkatodistuksia ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Sukuselvitykset

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Selvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta ja kuolinpesän asioiden hoitoa varten.

Perunkirjoitusta varten sukuselvitys tilataan keskusrekisterissä hoidettavien seurakuntien osalta meiltä, ja asiakirjaan merkitään kaikki ne asianomaisen näiden seurakuntien väliset muutot, jotka ovat tapahtuneet henkilön täytettyä 15 vuotta. 

Neuvostoliitolle luovutetun alueen  lakkautetuista kreikkalaiskatolisista seurakunnista (vuoteen 1950 saakka) annettavat todistukset tilataan edelleen Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä. Yksikkö laatii sukuselvitykset myös Ilomantsin seurakunnan osalta n. vuoteen 1920, Joensuun seurakunnan osalta n. vuoteen 1920 ja Taipaleen seurakunnan osalta n. vuoteen 1922 saakka. 

Mikäli henkilö ei ole kuulunut ortodoksiseen seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista tai oman kirkon rekisteristä. Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

HUOM!  Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään keskusrekisterissä resurssiemme sallimissa rajoissa.

 

Etusivulle
 

Tulostettava sivu