Kirkko tutuksi

Valikoima äänitteitä ja haastatteluja, jotka vastaavat moniin kysymyksiin ortodoksisesta kirkosta.

Ortodoksisen kirkon perusta on usko Kristuksen ylösnousemiseen.

Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu autonomisena kirkkona Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin.

Suomessa on noin 150 ortodoksista pyhäkköä.
 

Syyskuun ensimmäisenä päivänä alkava kirkkovuosi sisältää pääsiäisen lisäksi 12 suurta juhlaa ja neljä pitkää paastoaikaa.
 

Kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen, katumus, avioliitto, sairaanvoitelu ja pappeus.

 

Kirkon jäsenen kuollessa omaisten on otettava viipymättä yhteys vainajan kotiseurakuntaan.

Kaikki ovat tervetulleita ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksiin, mutta ehtoolliseen osallistuminen edellyttää kirkon jäsenyyttä.

Ortodoksin tulisi pyrkiä toteuttamaan kristillistä vakaumustaan myös kaikissa arkisissa toimissaan.

Pyhät ovat ihmisiä, jotka kilvoittelun ja Jumalan armon kautta ovat tulleet osalliseksi Jumalan pyhyydestä.

Ikonit välittävät ortodoksista uskon oppia ja sanomaa siinä missä kirjoitettu sanakin.

Lähes kaikki ortodoksisessa jumalanpalveluksessa kuultavat tekstit lauletaan tai luetaan laulaen eli resitoiden.

Kirkko kannustaa nuoria jäseniään osallistumaan oman uskonnon opetukseen ja kristinoppileirille.

Kirkkoon liittämistä edeltää tutustuminen kirkon oppiin ja liturgiseen elämään.