Oman uskonnon opetus ja kristinoppileiri

Perusopetuslain mukaan koulussa on järjestettävä ortodoksista uskonnonopetusta, jos koulussa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa oppilasta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ortodoksisen uskonnonopetuksen keskeisin tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista identiteettiä. Sillä pyritään tarjoamaan tietojen, taitojen ja kokemisen kautta aineksia oppilaan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

Kirkko kannustaa perheitä huolehtimaan siitä, että lapset osallistuvat koulussa ortodoksiseen uskonnonopetukseen. Uskonnonopetuksen käytännön järjestelyt ovat kuitenkin usein haastavia sekä kouluille että uskonnonopettajille. Motivaatiota oman uskonnon opetukseen osallistumiseen saattaa murentaa esimerkiksi se, että ortodoksisen uskonnon tunnit sijoittuvat koulupäivien viimeisiksi tunneiksi ja opetus saatetaan järjestää toisen koulun tiloissa. Jokainen perhe ratkaisee itse, osallistuuko lapsi oman uskonnon opetukseen vai ei.

Vuosiluokilla 1–5 käsitellään esimerkiksi pyhyyden ulottuvuutta elämässä. Opetuksessa perehdytään kirkon liturgiseen elämään, kirkkotaiteeseen ja ortodoksiseen kirkkovuoteen. Esille nousevat myös uskonopin peruskysymykset, oman seurakunnan toiminta ja eettiset kysymykset. 

Vuosiluokilla 6–9 tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä.

Lukion opetussuunnitelmaan kuuluu viisi ortodoksisen uskonnon kurssia, joista on suoritettava vähintään kaksi.

Oman uskonnon opetukseen osallistumisen lisäksi nuoret voivat vahvistaa ortodoksista identiteettiään osallistumalla kristinoppileirille eli kriparille sinä vuonna, jolloin he täyttävät 15 vuotta.

Kastettu ja mirhavoideltu henkilö on iästään riippumatta kirkon täysivaltainen jäsen, jonka jäsenyys ei kaipaa enää erillistä vahvistusta aikuisuuden kynnyksellä. Siksi kristinoppileirille osallistuminenkin on täysin vapaaehtoista.

Toisaalta kirkko katsoo hyväksi tarjota kaikille jäsenilleen opetusta eri elämäntilanteissa. Kristinoppikoulua pidetään jopa niin tärkeänä opetusmuotona, että kirkkojärjestys velvoittaa seurakunnat järjestämään kaikille nuorille mahdollisuuden osallistua siihen.

Itsenäistymisen kynnyksellä elävät nuoret saattavat saada esimerkiksi kutsun kummiksi. Jotkut pohtivat pian jo seurusteluun ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Myös monet muut suuret valinnat tulevat tässä iässä ajankohtaisiksi.

Kristinoppikoulu – joka usein järjestetään leirimuotoisena – tarjoaa nuorelle mahdollisuuden perehtyä papin, kanttorin ja ohjaajien kanssa ortodoksisen kirkon opetukseen ja ortodoksiseen elämäntapaan. Kriparit ovat myös varsin suosittuja – enemmistö ikäluokasta pitää sitä merkittävänä ja mieluisena etappina matkalla aikuisuuteen.

Erityisen hyödyllinen kristinoppikoulu on niille, jotka eivät ole osallistuneet koulussa oman uskonnon opetukseen. Toisaalta se tarjoaa kaikille osallistujille mahdollisuuden vahvistaa omaa ortodoksista identiteettiään ja löytää oma tapa osallistua aktiivisesti kirkon elämään. Se antaa myös mahdollisuuden solmia tärkeitä ystävyyssuhteita toisten, mahdollisesti jopa eri puolilla Suomea asuvien ortodoksien kanssa.

Kristinoppileirillä eli kriparilla päivät koostuvat jumalanpalveluksista, oppitunneista, pihaleikeistä, ryhmätöistä ja muusta yhdessäolosta: yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. Kriparien kestossa on seurakuntakohtaisia eroja noin viikosta maksimissaan kymmeneen päivään. Leiri päättyy juhlavaan päätösliturgiaan.

Seurakuntien yksin tai yhdessä toisen seurakunnan kanssa järjestämien kriparien lisäksi Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry järjestää vuosittain valtakunnallisen kristinoppileirin Valamon luostarissa. Myös Puroniemen ystävät ry järjestää Rautalammilla kriparin joka kesä. Osa kripareista on maksuttomia, osa seurakunnista perii kriparin osallistujilta osallistumismaksun.

Kriparin jälkeisenä syksynä monissa seurakunnissa järjestetään viikonlopun mittainen jatkokripari eli jatkis, jolla esitellään oman seurakunnan nuorille suunnattua toimintaa.

Tulostettava sivu