Kirkollishallituksen päätöksiä

Kirkollishallituksen jäsenet:
 
Puheenjohtaja:
arkkipiispa Leo
 
Jäsenet:
Helsingin metropoliitta Ambrosius
Oulun metropoliitta Elia
Joensuun piispa Arseni
rovasti Markku Salminen
Matti Tolvanen, lakimiesjäsen
Hannele Meskus
Liisa Toppila (nunna Elisabet)
 
Varajäsenet:
pastori Ioannis Lampropoulos
Risto Ikäheimo
Maria Lampinen
Ulla Saarinen
 
Kirkollishallituksen 19.3.2013 vahvistama työjärjestys.
 

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa. 

Kirkollishallituksen 19.3.2013 vahvistama työjärjestys.

Vuonna 2015 pidettyjen kirkollishallituksen istuntojen pöytäkirjat. 

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Helsingissä.

Kuluvan vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Kuopiossa.