Kirkollishallituksen päätöksiä

Kirkollishallituksen jäsenet:
 
Puheenjohtaja:
arkkipiispa Leo
 
Jäsenet:
Helsingin metropoliitta Ambrosius
Oulun metropoliitta Elia
Joensuun piispa Arseni
rovasti Markku Salminen
Matti Tolvanen, lakimiesjäsen
Hannele Meskus
Liisa Toppila (nunna Elisabet)
 
Varajäsenet:
pastori Ioannis Lampropoulos
Risto Ikäheimo
Maria Lampinen
Ulla Saarinen
 
Kirkollishallituksen 19.3.2013 vahvistama työjärjestys.