Kirkolliskokousedustajat 2016-2019

Kirkolliskokousedustajia on yhteensä 36. Itseoikeutettuja kirkolliskokouksen jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Helsingin metropoliitta Ambrosius, Oulun metropoliitta Elia sekä Joensuun piispa Arseni.

Valituista jäsenistä papiston edustajia on yksitoista, kanttorien edustajia kolme ja maallikoiden edustajia kahdeksantoista.

Kirkolliskokousedustajat 1.6.2016 - 31.5.2019:

Arkkimandriitta Sergei
Sidoroff Mikko
Lampropoulos Ioannis
Roszczenko Aleksander
Sundkvist Mikael
Lampinen Juha
Salminen Markku
Larikka Andreas
Tynkkynen Timo
Sjöberg Aleksej
Patronen Marko
Laukkanen Sofia
Merras-Häyrynen Varvara
Matsi Juhani
Kähkönen Martti
Ihalainen Jarmo
Salmikangas Anna-Katariina
Riikonen Juha
Tolvanen Matti
Halonen Pirjo
Lampinen Maria
Haikala Tuovi
Penttonen Soili
Nunna Elisabet
Saarinen Ulla
Nordell Risto
Lappalainen Anatoli
Uotila Vesa
Rauhala Marja
Mattila Mari
Meskus Hannele
Halonen Veikko

Tulostettava sivu