Piispainkokouksen päätöksiä 2015

Piispainkokouksen istunto 28.4.2015

Papistoa koskevat asiat

Piispainkokous merkitsi tiedoksi, että Oulun metropoliitta Elia oli 20.4.2015 asettanut rovasti Raimo Hutun toimituskieltoon Ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 111 §:n 1 momentin nojalla toimituskieltoon enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Piispainkokous päätti jatkaa pastori Aki Leskisen toimituskieltoa.

Muut asiat

Piispainkokous merkitsi tiedoksi Maria Moutrakin raportin Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asioiden komission (Commission of the Churches on International Affairs) kokouksesta 17.-20.2.2015 sekä Aino Nenolan raportin Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja evankelioinnin komission (Commission on World Mission and Evangelism) kokouksesta 15.-20.3.2015. 

 

Tulostettava sivu