Avoinna venäjänkielisen papin toimi Kuopiossa

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa on haettavana venäjänkielisen papin työsopimussuhteinen toimi. Määräaikainen toimi on kolmivuotinen (2017–2019) ja se on Karjalan hiippakuntien seurakuntien yhteinen. Toimen sijoituspaikka on Kuopio.

Venäjänkielisen papin toimen kelpoisuusehdot ovat ortodoksisen kirkkojärjestyksen mukaiset. Seurakunnan papin tehtävässä olevalla tulee olla papin vihkimyksen lisäksi 1) ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa teologin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto; tai 2) muu teologian ylempi korkeakoulututkinto täydennettynä piispainkokouksen hyväksymillä ortodoksisen teologian opinnoilla; tai 3) Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa suoritettu pappiskandidaatin tutkinto (132 §).

Kirkkojärjestyksen mukaan ortodoksisen kirkon pappeus perustuu kanoneissa määrättyihin edellytyksiin ja sakramentaaliseen vihkimykseen (2 §).

Palkkauksessa toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Ortodoksisen kirkon palveluksessa olevan papin yleiset velvollisuudet on määritelty laissa (109 §).

Venäjänkielisen papin toimen määräaikaisuuden perusteena on tässä vaiheessa kolmeksi vuodeksi myönnetty rahoitus.

Hakemukset tulee osoittaa Karjalan hiippakuntaan arkkipiispa Leolle (Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, karjalan.hiippakunta@ort.fi) 24. toukokuuta 2017 mennessä.

Toimi tulee ottaa vastaan 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja kirkkoherra Timo Honkaselkä, puh. 0500 574 443, kuopio@ort.fi

Kuva: Martti Markoff

24.4.2017

Tulostettava sivu