Uutiset

Uutisia ja tilastotietoja ortodoksisten kirkkojen toiminnasta Euroopassa, Lähi-idässä ja Amerikoissa.

Aiemmin käsityönä tehtyjen kynttilöiden valmistus on nyt automatisoitu.

Palautekyselyyn vastasi viidennes tapahtumaan osallistuneista.

Tasavallan presidentti myöntää kunniamerkin itsenäisyyspäivänä.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Uspenskin katedraalissa toimitettavaan kiitosrukoushetkeen.

Arkkipiispa Leo lahjoitti kappeleihin kaksi ikonia.

Helsingin hiippakunnan teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä väittelee Helsingin yliopistossa 28. marraskuuta.

Rukouspalveluksen ja arkkipiispa Leon puheen jälkeen käytiin lähetekeskustelu.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Valamon luostarissa.

Esipaimenen viides runokokoelma ylistää luonnon kauneutta ja ottaa kantaa luonnonsuojelun puolesta.

Vielä ehtii ilmoittautua ensimmäiseen, Joensuussa järjestettävään opintopäivään.

Äänestysaktiivisuudessa oli suuria eroja seurakunnittain.

Valittu aloittaa työskentelyn seurakunnassa välittömästi.

Kokouksen asialistalla ovat esimerkiksi hiippakuntakeskeinen hallintomalli ja kirkon uusi viisivuotisstrategia.

Mestarin jälki II -näyttelyyn on tutustunut jo lähes 5000 taiteen ystävää.

Arkkipiispa Leon puheet, viralliset kannanotot ja saarnat on koottu omaan portaaliin.

Rahoitusosuus myönnetään valtion talousarvion asettamissa rajoissa.

Myllypuron kappelin on suunnitellut arkkitehti Pär Silén.

Vuosijuhliaan viettänyt Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta jatkaa lähimmäisavun puolestapuhujana.

Yksi uusista kumppaneista on kirkon kansainvälisen diakonian ja lähetystyön järjestö Filantropia ry.

Osallistumisella Karjalan valistajien juhlaan Tukholmassa on jo lähes kymmenvuotiset perinteet.

Joensuun ja Taipaleen seurakuntien Tee hyvää -sivuston yhteyteen voidaan laatia sivuja myös muille seurakunnille.

Ilomantsin seurakunnassa toteutetun tehtäväkokonaisuuden tarrakuvat innostavat lasta tutustumaan kirkon yksityiskohtiin.

Talouspäällikön, tiedottajan ja kirkkomusiikin opettajan toimiin tuli yhteensä 30 hakemusta.

Piispa Innocentioksen johtamaa kirkkoa rakennetaan toivon, sovinnon ja koulutuksen muodostamalle perustalle.

Kamarikuoro Krysostomos laulaa 31.10. toimitettavan ehtoopalveluksen Lauri Mäntysaaren sävelin.

Metropoliitta Ambrosius vihki alidiakoni Johannes Lahtelan diakoniksi Järvenpään kirkkoon.

Pohjoisen alueen piispat julkistivat yhteisen vetoomuksen pakolaisten puolesta.

Seurakunnassa toimitetaan kirkkoherran vaali 13. joulukuuta.

Järjestösihteerin sijaiseksi on valittu Antti Kokkonen ja Tuohustulen päätoimittajaksi Mariina Kellokumpu.

Perjantaisen postimerkin päivän erikoismerkkien kuva-aiheina Järvenpään ja Porvoon kirkot.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

Isä Heikki ottaa uuden tehtävän vastaan alkuvuodesta 2016.

Valtuusto valitsi Sotejeff-Wilsonin yksimielisesti seurakunnan toisen kanttorin toimeen.

Oulun ortodoksista hiippakuntaa edustivat vuosikokouksessa metropoliitta Elia ja rovasti Rauno Pietarinen.

Ortodoksisten pappien liitto nosti perusteluissaan esiin isä Markun roolin työkulttuurin kehittäjänä.

Kenraali Jarmo Linberg osallistui rukouspalvelukseen Sevettijärven kirkossa.

Tammenlehvän Perinneliiton myöntämä kilpi on Suomessa vielä harvinainen huomionosoitus.

Ortodoksinen taskukalenteri ilmestyi tällä kertaa huomattavasti edellisvuosia aiemmin.

Tulevana sunnuntaina kirkko kutsuu kaikkia osallistumaan yhteiseen rukoukseen ja kolehtiin hädänalaisten puolesta.

Tervetuloa turvapaikanhakija -video on kristillisen vieraanvaraisuuden viesti turvapaikan tarpeessa oleville.

Arkkipiispa Leo: ”Nyt joko eletään evankeliumia todeksi tai sitten ei eletä.”

Konsultaatioon osallistui lähetystyön asiantuntijoita sekä ortodoksisten että evankelikaalisten kirkkojen piiristä.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikkien valtakunnallisten kristillisten kirkkokuntien johtajat.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Joensuussa.

Arkkipiispan avauspuheenvuoro kirkolliskokousseminaarissa 4. syyskuuta 2015 Joensuussa.

Kirkolliskokousseminaarin pääaiheita ovat uusi strategiaesitys ja hiippakuntalähtöinen toimintapa.

Piispainkokous päätti työnsä patriarkan toimittamaan kiitosrukouspalvelukseen.

Kirkkovuoden ensimmäisenä päivänä Konstantinopolin synodin piispat kokoontuivat patriarkaatin katedraaliin.

Kolmantena kokouspäivänä analysoitiin suhteita anglikaaneihin, luterilaisiin, reformoituihin ja vanhakatolisiin.

Patriarkka Bartolomeoksen ensykli kirkkovuoden alussa 2015.

Konstantinopolin piispainkokouksessa keskusteltiin suhteista Kirkkojen maailmanneuvostoon ja katoliseen kirkkoon.

Piispainsynodi Konstantinopolissa alkoi patriarkka Bartolomeoksen puheella.

Toimeen valittu on valmistunut teologian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2013.

Ekumeenisen patriarkaatin piispat kokoontuvat patriarkka Bartolomeoksen kutsusta 29.8.–2.9. Konstantinopolissa.

Toimeen valittu aloittaa tehtävässään syyskuussa.

Papisto ja kanonit -koulutuspäivä alkoi Valamossa arkkipiispa Leon avauspuheenvuorolla.

Aleksi Saveljeffista diakoni Tikkurilaan ja Johannes Lahtelasta alidiakoni Järvenpäähän.

Nikkasen elämäntyön lisäksi teoksessa käsitellään myös Valamon konservointilaitoksen 30-vuotista historiaa.

Kainuun prikaatin ortodoksisella sotilasvalatilaisuudella on jo vuosikymmenien mittaiset perinteet.

Seurakunnan II papin toimeen rovasti Stefan Holm ja kanttorin toimeen TM Maria Mentu.
 

Viikon mittainen vierailu liittyy Suomen ja Konstantinopolin väliseen nuorisovaihtoon.

Seurakunnanneuvosto kokoontuu 22.7. päättämään koepalvelusten ajankohdista.

Neljätoista hakijaa pääsi Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan ortodoksista teologiaa.

Valittu on toiminut seurakunnan vs. kirkkoherrana viime kesästä lähtien.

Kirkolliskokouksen asialistan valmistelee kirkollishallitus.

Seurakunnassa täytetään toisen papin ja kanttorin toimet.
 

Ekumeenisen patriarkaatin pyhä synodi pitää metropoliitta Ambrosiuksen toimia ortodoksisen perinteen vastaisina.

Kiuruveden seurakunnan toiminta itsenäisenä seurakuntana päättyy tämän vuoden lopussa.

Kahden kasvatustyöntekijän ja vapaaehtoiskoordinaattorin lisäksi neuvosto valitsi Ortodoksiviestille vt. päätoimittajan.

Kirjasarja pyhien elämäkerroista on edennyt jo kymmenenteen osaan.

Ehdokasasettelu vaaliin päättyy 17. syyskuuta.

Ekumeenisen patriarkaatin järjestämä kokous pidetään ensi viikolla Halkin saaren teologisella koululla.

Arkkipiispa Leon uusi kirja on lapsille suunnattu runo- ja kuvateos. 

Pastori Jonas Bergenstad ensimmäiselle ja pastori Jyrki Loima toiselle vaalisijalle. 

Kirkollishallitus hyväksyi esityksen kirkon strategiasta esitettäväksi kirkolliskokoukselle.

Kirkollishallitus pyytää esityksestä lausunnot piispoilta, seurakunnilta ja hallinto-oikeuden asiantuntijalta.

Rovasti Rauno Pietarinen ja kanttori Anneli Pietarinen aloittavat seurakunnan työntekijöinä 1.1.2016.

Arkkipiispa Leo vihki Jyväskylän toisen papin toimeen valitun Saarennon papiksi.

Valittu aloittaa uudessa tehtävässään 1. lokakuuta.

Vastavalittu rehtori aloittaa uudessa tehtävässään syyskuun alussa.

Seurakunta on lahjoittanut uusille ylioppilaille lakit jo 30 vuoden ajan.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen Helsingistä.

Aiheena suomalainen ja kansainvälinen ortodoksisuus sekä ortodoksisuus dialogissa. 

Ortodoksinen kirkko juhlii latviankielisten jumalanpalvelustekstien juhlavuotta uusilla kirjoilla.

Palkinnolla haluttiin nostaa esiin kirkossa tehtävää maahanmuuttajatyötä.

Luostarikeskuksessa on tekeillä kokonaan seinämaalauksin koristeltu kirkko.

Molempiin toimiin saapui määräaikaan mennessä yksi hakemus.

Ortodoksisen seminaarin johtajaksi valittu pastori Mikko Sidoroff on vetäytynyt vaalista.

Molemmat aloittavat uusissa tehtävissään alkavan kesän kuluessa.

Igumenia Mikaela ja sisaristo toivottavat vieraat tervetulleiksi juhlaliturgiaan ja päiväjuhlaan.

Toimeen valittu aloittaa tehtävässään elokuussa 2015.

Viron filharmoninen kamarikuoro esittää konsertissaan 9.6. ortodoksista musiikkia.

Tavoitteena laatia esitys marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle. 

Kirkollishallitus teki valinnan istunnossa 28. huhtikuuta.

Ekumeenisen patriarkaatin uusi apulaispiispa osallistuu teologian laitoksen käynnistämiseen Tallinnassa.

Metropoliitta Ambrosius vihki Jumalansynnyttäjän syntymän tsasounan käyttöön. 

Uusi pääsihteeri aloittaa tehtävässään marraskuun alussa.

Ainutlaatuinen kokoelma on saanut RIISAn uudessa perusnäyttelyssä erinomaiset puitteet.

Katolisen kirkon ekumeenisten suhteiden johtaja Suomeen kolmen kirkon kutsusta.

Kirkon hallinnon uudistusprosessi sai kiitosta apulaisoikeusasiamieheltä.

Ekumeeniset järjestöt toivovat Euroopalta toimia onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. 

Opiston johtokunta kokoontuu käsittelemään asiaa 22.5.2015.

Joroisissa sijaitsevan kirkon praasniekkapalveluksia voi seurata suorana lähetyksenä verkossa.

Pääsiäisyönä presidentti Porošenko vieraili kolmessa kirkossa.

Hautauspalvelus toimitettiin Pyhän profeetta Elian kirkossa Helsingissä.

Vaaliin ehdolle rovasti Stefan Holm, pastori Mikko Sidoroff ja pastori Tuomas Järvelin. 

Rovasti Korelin menehtyi vaikeaan sairauteen 13. huhtikuuta.

Työ Pyhän Kolminaisuuden katedraalin kanttorina alkaa 1. kesäkuuta.

Ensimmäisellä vaalisijalla pastori Vaslav Skopets ja toisella pastori Andrei Sõtšov.

Perusnäyttelyn siunaa ja avaa Belgian, Hollannin ja Luxemburgin metropoliitta Atenagoras.

Idän ortodoksinen kirkko on symbioosi kulttuuria ja uskontoa.

Arkkipiispa Leo on myöntänyt pääsiäisen kunniaksi huomionosoituksia papistolle.

Pastori Aki Leskiselle sakkoja luottamusaseman väärinkäytöstä. 

Katekumeenikurssit huipentuvat suurena lauantaina toimitettavaan kirkkoon liittämiseen.

Oikaisu Ortodoksiviesti-lehden artikkeliin Ukrainan kirkollisesta tilanteesta.

Pyhän Karitsan ritarikunnan ansiomerkit luovutettiin Pyhän Nikolaoksen kirkossa Kuopiossa.

Valittu on toiminut seurakunnassa kirkkoherran sijaisena vuoden alusta alkaen.

Haku toimeen päättyi 27. maaliskuuta. 

Virpomaperinne ja virpomaloruja -kirja innostaa perinteen elävään toteuttamiseen.

Oppilaat haastettiin pohtimaan pelastushistoriaa ja kristittyjen asemaa Lähi-idässä.

Suomessa isä Thomas tunnetaan hänen julkaisujensa kautta.

Papin liturgia-käsikirja on ollut käytössä vuodesta 1953.

Ranskan ortodoksinen piispainkokous pitää ehdotusta päiväkotien uskontokiellosta vääränä.

Suuren paaston aikana toimitetaan arkipäivisin erityistä ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaa.

Ruotsin kuningaspari ja Tasavallan presidentti puolisoineen osallistuivat kirkossa rukoushetkeen.

Petroskoin ja Karjalan metropoliitta oli Venäjän Karjalan ortodoksisuuden jälleenrakentaja. 

Koepalvelukset Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 14.-15. maaliskuuta

Yhdysvaltain pääkaupunkiin on ryhdytty rakentamaan pyhän kirjan historiaa esittelevää museota.

Uspenskin katedraalissa 1.3. toimitetussa palveluksessa rikottiin ortodoksista järjestystä.

Ortodoksiset kirkkopäivät pidetään Lappeenrannassa 28.-30.8.2015

Stipendiä voivat hakea ortodoksisen teologian opiskelijat.

Ehdolla pastori Ville Kiiveri Kouvolasta. 

Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos lähetti arkkipiispa Leolle nimipäiväonnittelun.

Toimeen valittu aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa.

Arkkipiispa Leo esitti surunvalittelut Hänen Autuudelleen paavi Tawadros II:lle.

Uusimmat numerot ovat ilmestyneet Ortodoksisten pappien liiton sivuilla.

Länsi-Euroopan ranskan- ja englanninkieliset ortodoksit kokoontuvat huhtikuun lopussa Etelä-Ranskassa.

Vapaamuotoiset ehdotukset seurakunnan kirkkoherran kautta Karjalan hiippakunnan kansliaan 27.2. mennessä.

Virpi Viitala on toiminut aiemmin Sofian säätiön päätoimisena asiamiehenä.

Arkistosihteerin tehtäviin kuuluvat myös arkiston hoito ja neuvonta.

Rovasti Sergei oli Sortavalan ortodoksisen pappisseminaarin rehtori, pappi ja toimittaja.

Opetusministeriö pyrkii viemään lakimuutokset eduskuntaan vielä ennen kesälomaa.

Ongelmia ratkaisevan perhetyön rinnalle kaivattiin kokoontumista yhteisen ilon ympärille.

Bulgarian ortodoksisen kirkon osuus valtion budjettituesta nousee tänä vuonna.

Arkkipiispa Leo esitteli uuden Oulun metropoliitan Ekumeeniselle patriarkka Bartolomeokselle 22.1.

Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkka avaa ja vihkii Suomen ortodoksisen kirkkomuseon RIISAn 24.4.

Juhlaliturgian toimittivat metropoliitta Ambrosius ja piispa Macarie Drăgoi Ruotsin romanialaisesta kirkosta.

Seurakunnan valtuusto tekee valinnan koepalvelusten jälkeen.

Musiikkitoimittaja ja Valamon ystävät ry:n puheenjohtaja Risto Nordellille myönnettiin kulttuuripalkinto tiistaina 20.1.

Piispat matkustavat tapaamaan Konstantinopolin Ekumeenista patriarkkaa Bartolomeosta. 

Moskovassa alkaa seminaari, jonka teemana on Kiovan suuriruhtinas Vladimirin kristinuskoon kääntymisen historiallinen merkitys.

Kirkollishallitus tekee valinnan 12. helmikuuta.

Rukoushuoneen rakennushankkeella toimintansa aloittanut tiistaiseura on nykyisin aktiivinen opintokerho.

Pyhän Paisios Athosvuorelaisen muistopäiväksi 12. heinäkuuta.

Ortodoksiset kirkot Kreikassa, Bulgariassa, Serbiassa ja Venäjällä ovat ottaneet kantaa Pariisin terrori-iskuun.

Liittyneiden osuus oli kirkosta eronneiden määrää korkeampi.

Helsingin Metropoliittakunnan Säätiön apurahoja voi hakea 31.1. mennessä.

Sari Hirvonen arkistosihteeriksi ja Jaakko Olkinuora Ortodoksisen seminaarin opettajaksi.

Metropoliitta Elia piti tilaisuuden päätteeksi puheen. 

Arkkipiispa luovutti paimensauvan vihitylle Oulun metropoliitalle. 

Arkkimandriitta Elia vihittiin Oulun hiippakunnan piispaksi.

Järjestelyt koskevat Iisalmen, Kuopion ja Vaasan seurakuntia. 

Ranskan ortodoksiset piispat tuomitsevat terrori-iskun pariisilaislehden toimitukseen.

Syyrialaisten ortodoksien käyttöön tuleva kirkko on ensimmäinen uusi kirkkorakennus Turkissa.

Arkkimandriitta Elia vihitään piispaksi ja asetetaan metropoliitan tehtävään Oulussa 11. tammikuuta.