Uutiset

Tarkistettu pöytäkirja löytyy kirkon sivuilta kohdasta päätöksenteko / kirkolliskokous.

Viime vuosikymmenten merkittävin suomalaisen ortodoksisen kirkkomusiikin säveltäjä nukkui pois 4. joulukuuta.

Julia Gardberg kantoi tänä vuonna Lucian ikonia ja kruunua Suomen ruotsinkielisten ortodoksien yhdistyksen nimikkopyhän juhlassa Helsingissä 12.12.

Helsingin metropoliitta Ambrosius asetti neljästä hakijasta kolme ehdolle vakinaiseen papin toimeen.

Arkkipiispa Leon päätöspuhe kirkolliskokouksessa Valamon luostarissa 30. marraskuuta 2016.

Kirkolliskokous teki kuudennessa täysistunnossa tämän kokouksen viimeiset päätökset.

Kirkolliskokous päätti palauttaa lakityöryhmän raportin kirkollishallitukselle.

Palveluksen toimitti metropoliitta Panteleimon.

Kirkolliskokous hyväksyi kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Järjestöt ovat valinneet vuodelle 2017 yhteisen teeman: Juuret ja monikulttuurisuus.

Kirkolliskokous sai kolmannessa täysistunnossa päätökseen neljän asian käsittelyn.

Kirkolliskokouksen toisessa täysistunnossa pantiin pöydälle kuusi mietintöä.

Kirkon traditiota uudistamalla varjellut esipaimen tarttuu jälleen kynään ja pyhiinvaeltajan sauvaan.

Avajaisistunnossa käytiin lähetekeskustelu ja valittiin mm. uudet asiantuntijajäsenet kirkollishallitukseen.

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispan Leon avauspuhe vuoden 2016 kirkolliskokouksessa Valamon luostarissa.

Ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen tervehdys Suomen ortodoksisen kirkon papiston ja maallikoiden kokoukselle.

Kirkolliskokouksen ohjelmaan edustajien toiveesta lisätty kirkollishallituksen kyselytunti toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Valamon luostarissa.

Nyt kokoontuva kirkolliskokous on valittu kevään 2016 vaalissa kolmivuotiselle toimikaudelle.

Vuoden ohjaaja ja vuoden kerho -nimitysten lisäksi ONL ry:n johtokunta jakoi kolme hopeista ansiomerkkiä.

Päätoimittajan sijainen ja uusi toimitussihteeri aloittavat tehtävissään 7. joulukuuta.

Toimenkuvaan sisältyy myös kirkkolaissa säädetty rekisterin hoitajan tehtävä.

Helsingissä pidetyn istunnon jälkeen kirkollishallitus vieraili eduskunnassa puhemiehen kutsusta.

Helsingin seurakunnan leirikeskuksen uusi majoitusrakennus on investointi koko kirkon tulevaisuuteen.

Menologionin pohjalta tehty kalenteri on uudistunut myös viikkonäkymänsä puolesta.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokous päättyi Kuopiossa 11. lokakuuta.

Kaksi työntekijää irtisanotaan ja kaksi muuta työntekijää osa-aikaistetaan.

Synodin aiemmin julkaistuun valmistelumateriaaliin tehtiin Kreetalla vain pieniä muutoksia.

Jatkossa on tarpeen tarkastella kansallisen dialogin suhdetta muihin ortodoksisten kirkkojen käymiin dialogeihin.

Hyväksytty Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla 18.–27. kesäkuuta 2016.

Hyväksytty Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla 18.–27. kesäkuuta 2016.

Käsitelty Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla 18.–27. kesäkuuta 2016.

Hyväksytty Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla 18.–27. kesäkuuta 2016.

Hyväksytty Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla 18.–27. kesäkuuta 2016.

Hyväksytty Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla 18.–27. kesäkuuta 2016.

Isä Damaskinos toimii jatkossakin yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa.

Arkkipiispa Leo vihkii diakoni Mikko Mentun papiksi ja ipodiakoni Joonas Ratilaisen diakoniksi.

Varkauden ja Mikkelin seurakunnat liittyvät yhteen Saimaan ortodoksiseksi seurakunnaksi.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Järvenpäässä.

Kuluttajaliiton Hävikkiviikkoa vietetään 29.8.–4.9.

Julkistustilaisuutta vietetään 26.8. kirkollishallituksen tiloissa.

Hakemukset tulee lähettää 7.10. mennessä.

Uspenskin katedraalin liturgia lauletaan 4.9. Attisen sävelin.

Näyttelyyn voi tutustua 17.12. asti.

Toimeen valittiin kanttori Kirsi-Maria Hartikainen.

Sergei Petsalo vihittiin papiksi 15.8. toimitetussa praasniekkaliturgiassa.

Munkki Nasari vihittiin diakoniksi 7.8.

Metropoliitta Konstantin osallistuu Valamossa Kristuksen kirkastumisen ja valamolaisen ikonin juhliin.

Tsasounalla toimitetaan 6.8. vedenpyhitys ja liturgia.

Kirkolliskokouksen asialistan valmistelee kirkollishallitus.

Pyhän ja Suuren Synodin kiertokirje Kaikkien pyhien sunnuntaina 26. kesäkuuta 2016.

Kaikki Synodissa käsitellyt viisi kokonaisuutta hyväksyttiin pienin muutoksin.

14. kesäkuuta varastettu ikoni palautettiin muovipussiin käärittynä kirkkoherran asunnon pihaan.

Pyhä ja Suuri Synodi pidetään apostoli Tituksen perustaman kirkon suojissa.

Pyhän ja Suuren Synodin aikana pidetään yhteensä 16 täysistuntoa.

Valittu siirtyy tehtävään Vaasan kirkkoherran toimesta.

Pyhä ja Suuri Synodi alkoi kymmenen paikalliskirkon johtajan yhteisellä tapaamisella.

Kolmannes vastaajista koki työhyvinvoinnin parantuneen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

 

Antiokian, Bulgarian, Georgian ja Moskovan patriarkaatit ovat ilmoittaneet, etteivät ne osallistu Kreetan Synodiin.

Pyhään ja Suureen Synodiin osallistuu piispoja ja neuvonantajia 14 ortodoksisesta kirkosta.

Mallien avulla kokemattomatkin voivat aloittaa käspaikkojen tekemisen.

Sijaisuus alkaa syyskuun alussa ja päättyy elokuun 2017 loppuun.

Sijaisuus alkaa elokuun alussa ja päättyy maaliskuussa 2017.

Keskusrahastosta jaettiin viime vuonna avustuksina yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

Metropoliitta Elia vihkii ipodiakoni Simo Haaviston diakoniksi 29.5. Vaasan Pyhän Nikolaoksen kirkossa.

Metropoliitta Ambrosius vihkii meren rannalla sijaitsevan rukoushuoneen 23. kesäkuuta.

Patriarkka Bartolomeos on kutsunut arkkipiispa Leon Ekumeenisen patriarkaatin delegaatioon Kreetan Suureen Synodiin.

Kirkolliskokoukselle tehtävät aloitteet on lähetettävä kirkollishallitukselle 30. kesäkuuta mennessä.

Suurlähettiläs tutustui vierailunsa aikana mm. ortodoksisen teologian opetukseen ja kirkkomuseoon.

Arkkipiispa Leo vihkii diakoni Risto Käyhkön papiksi kaikkien pyhien sunnuntaina.

Yli 250 tekstiiliä sisältävän kokoelman luettelointityö tehdään ortodoksisessa kirkkomuseossa.

Yhdistyksen vuosikokous kokoontui 14.5. Kuopiossa.

Valittu aloittaa tehtävässään heinäkuun ensimmäisenä päivänä.

Eniten kiinnostusta herätti jälleen kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto.

Anssi Jalonen vihittiin diakoniksi Helsingissä ja Kari Paakkola Oulussa.

Torstaina 12.5. julkaistussa vastineessa toivotaan työrauhaa seurakunnan asioita selvittäville viranomaisille.

Tapahtumaviikolla juhlistetaan seurakunnan ikonimaalaustoiminnan 50-vuotista taivalta.

Helsingissä ja Tampereella järjestetään infotilaisuudet syksyn kursseista jo toukokuussa.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Oulussa.

Koko henkilöstölle suunnatun sähköisen kyselyn vastausaika on 2.–16. toukokuuta.

Valamon opiston pitkäaikainen talkoolainen huolehti omistautuneesti kurssilaisten viihtyvyydestä.

Tutkinta rajaa pois virkamiesoikeudellisen vastuun.

Kolmen liiton yhdessä järjestämien opinto- ja virkistyspäivien teemana on missio-orientoitunut seurakunta.

Ekumeeninen patriarkka, paavi ja Kreikan arkkipiispa julkaisivat Lesboksen saarella yhteisen julkilausuman.

Tampereen pitkäaikainen kirkkoherra ehti toimia myös Rautalammin ja Oulun seurakuntien kirkkoherrana.

Tavoitteena on, että syyslukukausi päästään aloittamaan uusituissa tiloissa.

Kirkkoherran vaali järjestettäneen touko- kesäkuussa.

Päivän synaksario on liitetty kirkon etusivun kalenteriosaan.

Yhteinen kannanotto julkaistiin Helsingin Sanomien mielipideosastolla sunnuntaina 10. huhtikuuta.

Valamon konservointilaitoksen johtaja Antti Narmala opettaa ikonimaalausta Nairobissa.

Yhteisen vierailun taustalla huoli Lähi-idän pakolaistilanteesta.

Tuomaan sunnuntaina menehtynyt rovasti Heikki Makkonen palveli kirkkoa monissa eri tehtävissä.

Kultaristi isä Tuomas Järvelinille ja isä Ioannis Lampropoulokselle.

Tänä vuonna Pyhän Karitsan ritarikunnan I luokan ritarimerkki myönnettiin yhdelletoista äidille.

Myös mobiililaitteisiin skaalautuvat sivut on tehty talkoovoimin.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

Kirkollishallitus on vahvistanut kirkolliskokousedustajien vaalien tulokset.

Kesäkuun Suuren Synodin käsittelyyn tulevat asiat on julkaistu suomenkielisinä käännöksinä.

Ortodoksisten paikalliskirkkojen johtajien Chambésyssa 21.–28. tammikuuta 2016 pidetyn synaksiksen päätös.

Ortodoksisten paikalliskirkkojen johtajien Chambésyssa 27. tammikuuta 2016 hyväksymä työjärjestys.

Vaaleissa valitaan papiston, kanttorien ja maallikkojen edustajat kolmivuotiselle toimikaudelle.

Varvara Merras-Häyrysen seuraajaksi valittiin kanttori Riikka Patrikainen Ilomantsista.

Ortodoksisten Pappien Liiton haettavaksi julistamaa stipendiä voivat hakea ortodoksisen teologian opiskelijat.

Määräaikaiseen toimeen astuvan isä Andrein työpanos jaetaan Vaasan ja Oulun seurakuntien kesken.

Metropoliitta Tiihon ja arkkipiispa Leo puhuivat yhteisen liturgian jälkeen ristinkumartamisen sunnuntaina.

Metropoliitta Elia on asettanut pastori Andrei Sõtšovin ehdolle toimeen.

Suuren Synodin käsittelyyn kesäkuussa tulevat asiat julkaistaan suomenkielisinä käännöksinä.

Seurakunnan pilottihankkeella tutkitaan verkko-opetuksen käyttömahdollisuuksia kirkon kasvatustyössä.

Helsingin seurakunnassa tehty kysely osoittaa ryhmäopetuksen soveltuvan hyvin katekumeenien ohjaukseen.

Iisalmen seurakunnassa valmistaudutaan pääsiäisyön televisiointiin sovinnon ja yhteistyön hengessä.

Koko Amerikan ja Kanadan metropoliitta Tiihonin seurueeseen kuuluu myös Pyhän Vladimirin seminaarin edustajia.

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

Vain viidennes oppilaista olisi valmis siirtymään kaikille yhteisen katsomusaineen opiskeluun.

Ortodoksisen maailman kirkolliskokouksen järjestämisestä päätettiin patriarkkojen kokouksessa Genevessä.

Seurakuntaliitoksen edellytyksiä kartoitetaan Kajaanin seurakunnan aloitteesta.

Kirkon jäsenyydestä luopuneita oli selvästi viime vuotta vähemmän.

Kirkollishallituksen sähköpostikokouksessa tehtiin kirkolliskokousedustajien vaaleja koskevia päätöksiä.

Joulukuussa ilmestyneessä teoksessa käsitellään myös ympäröivän yhteiskunnan vaikutusta uskonnonopetukseen.

Suomen piispojen perinteinen ekumeeninen pyhiinvaellus järjestetään marttyyripiispa Henrikin muistopäivän aikaan.

Hiippakunnan käytännön mukaisesti diakoni Joosef Vola piti liturgiassa lyhyen puheen.