Autonomia ja sen myöntämisen periaatteet

Hyväksytty Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla 18.–27. kesäkuuta 2016.

Suuri ja Pyhä Synodi on käsitellyt asiakokonaisuuden ”Autonomia ja sen myöntämisen periaatteet” ja hyväksynyt sen viidennessä panortodoksisessa esisynodissa Chambésyssa (10.–17.10.2009) laaditussa muodossa pienin muutoksin. 

Synodi käsitteli a) autonomiaa käsitteenä ja operatiiviset prosesseja autonomiaan; b) paikalliskirkon muodollisia edellytyksiä autonomian anomista varten; c) autokefalisen kirkon yksinoikeutta aloittaa ja päättää autonomian myöntämisprosessi kanonisella alueellaan, mutta ortodoksisen diaspora-alueiden ulkopuolella ja d) autonomiasta seuraavia kirkollisia toimenpiteitä autonomian myöntäneen, sen saaneen ja muiden autokefaalisten kirkkojen välillä. 

1. Autonomia määrittää suhteellisen tai osittaisen itsenäisyyden sille autokefalisen kirkon alueelle, jonka kanonisesta alueesta se muodostetaan seuraavin periaattein.  

a) Autonomisen aseman luomisen yhteydessä määritellään kirkollisten käytännöt autonomian myöntäneen ja sen saanen kirkon välille. 

b) Autonomisen kirkon päämies (ensimmäinen hierarkki) hyväksytään tai valitaan sen myöntäneen autokefalisen kirkon hallinnossa, jonka päämiestä autonomisen kirkon päämies muistelee.

c) Autonomian myöntämisprosessit ja autonomian laajuus vaihtelevat niitä myöntävien autokefalisten kirkkojen käytännöissä. 

d) Autonomian laajuutta ilmentää joissakin tapauksissa se, että kirkon päämies osallistuu autonomian myöntäneen autokefalisen kirkon piispainsynodiin.

2. Autonomian myöntämisprosessin käynnistäminen ja loppuunsaattaminen kuuluu sen autokefalisen kirkon oikeuksiin, jonka kanonisesta alueesta autonominen kirkko muodostetaan seuraavin muodollisuuksin. 

a) Autonomian kanoniset ja pastoraaliset täyttävä paikalliskirkko jättää perustellun pyyntönsä autonomiasta sille autokefaaliselle kirkolle, jonka alueeseen se kuuluu.

b) Autokefalinen kirkko ottaa anomuksen vastaan, analysoi sen synodissaan ja tekee päätöksen. Mikäli päätös on myönteinen, laaditaan asiakirja (tomos), jossa kerrotaan autonomisen alueen maantieteelliset rajat ja autonomian saaneen kirkon perinteiset kirkolliset suhteet sen myöntäneeseen autokefaliseen kirkkoon. 

c) Autokefalisen kirkon päämies ilmoittaa Ekumeeniselle patriarkaatille ja muille itsenäisille paikalliskirkoille autonomian myöntämisestä. 

d) Autonominen kirkko hoitaa ortodoksisten kirkkojen välisiä, muiden kirkkojen välisiä ja muiden uskontojen välisiä suhteitaan autokefalian myöntäneen kirkon välityksellä.

e) Autokefalinen paikalliskirkko voi myöntää autonomian vain oman kanonisen alueensa sisällä. Diaspora-alueilla autonomiset kirkot luodaan panortodoksisessa konsensuksessa ja Ekumeenisen patriarkaatin ohjauksessa.

f) Jos kirkko saa autonomian kahdelta samalla alueella toimivalta autokefaliselta kirkolta, eivätkä molemmat osapuolet sitä tunnusta, kääntyvät osapuolet Ekumeenisen patriarkaatin puoleen, joka etsii kysymykseen kirkon perinteen mukaisen ratkaisun. 

3. Autonomian vaikutukset kirkollisiin käytäntöihin.

a) Autonomisen kirkon päämies muistelee liturgisesti vain autokefalisen kirkon päämiestä.

b) Autonomisen kirkon päämiehen nimeä ei liitetä paikalliskirkkojen päämiesten esirukouslistaan eli diptyykkiin.

c) Autonominen kirkko ottaa vastaan pyhän mirhan autokefaliselta kirkolta.

d) Autonominen kirkko valitsee ja asettaa tehtäviinsä piispansa. Jos autonomisen kirkko toteaa tämän mahdottomaksi, se saa apua autokefalian myöntäneeltä kirkolta.

† Konstantinopolin Bartolomeos, puheenjohtaja

† Aleksandrian Teodoros

† Jerusalemin Teofilos

† Serbian Irinej

† Romanian Daniel

† Kyproksen Krysostomos

† Ateenan ja koko Kreikan Hieronymos

† Varsovan ja koko Puolan Sawa

† Tiranan, Durresin ja koko Albanian Anastasios 

† Prešovin ja koko Tšekinmaan ja Slovakian Rastislav

Ekumeenisen patriarkaatin delegaation piispat: Karjalan ja koko Suomen Leo, Tallinnan ja koko Viron Stefanos, Pergamonin Johannes, Amerikan Demetrios, Saksan Augustinos, Kreetan Eireneos, Denverin Jesaias, Atlantan Aleksios, Prinssisaarten Jakovos, Prokonneson Josef, Filadelfian Meliton, Ranskan Emmanuel, Dardannellien Niketas, San Franciscon Gerasimos, Kissamoksen ja Selinoksen Amfilokios, Korean Ambrosios, Selyvrian Maksimos, Adrianopoliksen Amfilokios, Diokleian Kallistos, Hierapoliksen Antoni, Telmesoksen Job, Khariopoliksen Jean, Nyssan piispa Grigori

Aleksandrian patriarkaatin delegaation piispat: Leontopoliksen Gabriel, Nairobin Makarios, Kampalan Jonah, Zimbabwen ja Angola Serafim, Nigerian Alexandros, Tripolin Teophylaktos, Hyväntoivonniemen Sergios, Kyreneiden Atanasios, Kartagon Aleksios, Mwanzan Hieronymos, Guinean Georgios, Hermopoliksen Nikolaos, Irinopoliksen Demetrios, Johannesburgin ja Pretorian Damaskinos, Akkran Narkissos,Ptolemaidoksen Emmanuel, Kamerunin Gregorios, Mephisin Nikodemos, Katangan Meletios, Brazzavillen ja Gabonin Panteleimon, Burundin ja Rwandan Innokentios, Mosambikin Krysostomos, Nyerin ja Kenianvuoren Neofytos

Jerusalemin patriarkaatin delegaation piispat: Filadelfian Benedictus, Konstantinoksen Aristarkos, Jordanin Teofylaktos, Antidonin Nektarios, Pellan Filoumenos

Serbian patriarkaatin delegaation piispat: Ohridin Ioann, Montenegron Amfilohije,Zagrebin ja Ljubljanan Porfyri, Sremin Basile, Budapestin Lukian, Uuden Gračanizan ja Keski-Amerikan Longin, Bačkan Ireneos, Zvornikin ja Tuzlan Krysostom, Žičan Justin, Vranjen Pakomie, Kumadian Ioann, Braničevon Ignati, Dalmatian Foti, Bihaćin ja Petrovacin Atanase, Budimljen ja Nikšićin Ioannise, Zahumljen ja Herzegovinan Grigorie, Valjevon Milutin, Länsi-Amerikan Maksim, Australian ja Uuden-Seelannin Ireneos, Kruševacin David, Slavonian Ioann, Itävallan ja Unkarin Andre, Frankfurtin ja koko Saksan Sergei, Timokin Ilarion

Romanian patriarkaatin delegaation piispat: Iasin, Moldavian ja Bukovinan Teofanos, Sibiun ja Ardealin Laurenti, Vadin, Feleacin, Clujn, Maramuresin ja Sălajn Andre, Craiovan ja Oltenian Ireneos, Timisoaran ja Banatin Joan, Keski- ja Länsi-Euroopan Josef, Saksan, Itävallan ja Luxenburgin Serafim, Târgovişten Nifon, Alba Iulian Ireneos, Râmnicun Varsonofi, Roman ja Bacăun Joakim, Ala-Tonavan Kassian, Aradn Timoteo, Amerikkojen Nikolas, Oradean Sofroni, Severinin ja Strehaian Nikodemos, Tulcean Bessarion, Sălajn Petronios, Unkarin Siluani, Italian Siluani, Espanjan ja Portugalin Timoteo, Pohjois-Euroopan Makari, Ploieştin ja Loviestean Varlaam, Râmnicun Emilian

Kyproksen kirkon delegaation piispat: Pafoksen Georgios, Kitionin Krysostomos, Kyrenian Krysostomos, Limassolin Atanasios, Morfoun Neofytos, Konstantian ja Ammohostoksen Vasileios, Kykkoksen ja Tillyrian Nikeforos, Tamassoksen ja Oreinin Jesaias, Tremitousan ja Lefkarean Barnabas, Karpasionin Kristoforos, Arsinoen Nektarios, Atathusin Nikolaos, Ledran Epifanios, Kytronon Leontios, Neapoliksen Porfyrios, Mesaorian Gregorios 

Kreikan kirkon delegaation piispat: Fililippin, Neapoliksen ja Thassoksen Prokopios, Peristerionin Krysostomos, Eleian Germanos, Mantineian ja Kynourian Aleksandros, Artan Ignatios, Didymoteixonin, Orestiasin ja Souflin Damaskinos, Nikaian Aleksios, Nafpaktoksen ja Agios Vlasioksen Hieroteos, Samoksen ja Ikarian Eusebios, Kastorian Serafim, Demetriaksen ja Almyroksen Ignatios, Kassandrian Nikodemos, Hydran, Spetseksen and Eginan Efraim, Serresin ja Nigritan Teologos, SidirokastroninMakarios, Alexandropoliksen Antimos, Neapoliksen ja Stavropoliksen Barnabas, Messenian Krysostomos, Ilionin, Aharnonin jaPetropoliksen Atenagoras, Lagkadan, Litiksen and Rentiniksen Ioannis, Uuden Joonian ja Filadelfian Gabriel, Nikopoliksen ja Prevezan Krysostomos, Ierissoksen, Athosvuoren ja Ardanmeren Teoklitos

Puolan kirkon delegaation piispat: Łódźin ja Poznańin Simon, Lublinin ja Chełmin Abel, Białystokin ja Gdanskin Jaakob, Siemiatyczen Georgi, Gorlicen Paisjusz

Albanian kirkon delegaation piispat: Koritsan Joan, Argyrokastronin Demetrios, Apollonian ja Fierin Nikolla, Elbasan Andon, Amantian Nathaniel, Byliksen Asti

Tšekinmaan ja Slovakian kirkon delegaation piispat: Prahan Michal, Sumperkin Isaia 

Sveitsin Jeremias, Pyhän ja Suuren Synodin panortodoksisen sihteeristön puheenjohtaja

6.10.2016
Tulostettava sivu