Auttavassa puhelimessa kuunnellaan valikoimatta

Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin eli AuPu on uudistanut ilmettään ja ilmoitteluaan. Kerro, kuuntelen -slogan korvaa aiemman tunnuslauseen Siipi maassa – soita meille.

Uusi tunnus ilmentää puhelimen kohtaavaa luonnetta: kertomalla voi keventää mielen taakkaa.

Kerro, kuuntelen -tunnuksen visuaalinen ilme on syntynyt yhteistyössä Pekka Halosen Akatemian kanssa ja on ensimmäisen vuosikurssin opiskelijan Karoliina Pärnäsen, 24, käsialaa. Kokonaisuuden on viimeistellyt seurakunnan mediatoimisto Aste Helsinki Oy yhteensopivaksi uudistuvan seurakunnan visuaalisen ilmeen kanssa. Näin esimerkiksi Auttavan puhelimen tunnusväreinä on valkoinen, kulta ja musta.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin on kaikille avoin, matalan kynnyksen foorumi soittajan asiaa, asuinpaikkaa tai arvomaailmaa rajaamatta.

- AuPu on valtakunnallinen puhelin, jonka ilmoittelua pyritään tehostamaan niin sähköisessä mediassa kuin painetuissa lehdissäkin, jotta palvelu löytää entistä paremmin kohderyhmänsä. Toisin kuin monet muut auttavat puhelimet, AuPu on luonteeltaan avoin: aihepiiriä, ajatusmaailmaa ja aluetta ei ole rajattu, kertoo yksi AuPun päivystäjistä. Hän on keventänyt soittajien taakkaa kuuntelemalla jo parin vuoden ajan. Kaikki päivystäjät toimivat nimettöminä.

Toiminta käynnistettiin 1990-luvun alkupuolella, Suomen talouden vaikeina lamavuosina. Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin on mukana jakamassa yhteiskunnan vastuuta väliinputoajista, yksinäisistä ja vaikeuksissa olevista. Päivystystoiminnan lähtökohtana on ortodoksinen ajattelu, lähimmäisenrakkaus ja ihmiskuva - jokainen ihminen on Jumalan kuva.

- Auttava puhelin päivystää vuoden jokaisena viikkona saman aikataulun mukaisesti. Juhlapyhät, lomakaudet ja vuodenajat eivät ole juurikaan vaikuttaneet saapuvien soittojen määrään.

Ensi vuonna 25 vuotta täyttävä toiminta on vakiinnuttanut asemansa seurakunnan vapaaehtoistoiminnan muotona. Auttava puhelin on toimintansa aikana ottanut vastaan noin 18 000 puhelua.

- Saapuvien puheluiden määrää emme tarkasti voi tietää, sillä puhelin ei ilmaise päivystäjälle jonossa olevaa soittajaa. Puhelimeen tallentuu kyllä saapuneet vastaamattomat puhelut, ja sen perusteella tiedämme, että monesti soittajia olisi enemmän kuin aina ehdimme vastata. Vilkkaanakin iltana, yhden päivystysvuoron aikana, päivystäjä ehtii ottaa vastaan alle kymmenen puhelua. Keskimäärin illassa neljän tunnin aikana vastattuja puheluita kertyy viitisen kappaletta, viikossa 15 ja kuukaudessa 60 puhelua.

Kolmena iltana viikossa tapahtuvasta päivystyksestä vastaavat tehtäväänsä koulutetut vapaaehtoiset ortodoksit, pääosin Helsingin seurakunnasta. Vakituisia päivystäjiä on tällä hetkellä noin 20. Päivystäjille järjestetään työnohjausta ja koulutusta noin kerran kuukaudessa. Työnohjauksesta vastaa ulkopuolinen, tehtävään palkattu työnohjaaja.

Uusia päivystäjiä rekrytoidaan keskitetysti. Edellinen rekrytointi oli vuonna 2015. Uudet päivystäjät valitaan haastattelun perusteella ja heille järjestetään koulutus.

Viime vuonna käynnistyi myös venäjänkielinen palvelu, kerran viikossa tapahtuva kahden tunnin mittainen päivystys.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin on osa Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien verkostoa ja Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan jäsen.

 

Kerro – kuuntelen
Anonyymia puhelinauttamista
Puh. 09 856 46 299 (ti, pe ja la klo 18-22)

Helsingin ortodoksinen seurakunta

9.3.2017

Tulostettava sivu