Ehdokasasetteluja Saimaan ja Hämeenlinnan seurakunnissa

Arkkipiispa Leo on suorittanut ehdokasasettelun Saimaan ortodoksisen seurakunnan toisen kanttorin osa-aikaisen toimen ja toisen papin toimen osalta.

Metropoliitta Ambrosius on suorittanut ehdokasasettelun Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran toimen osalta.

Saimaan seurakunnan toisen kanttorin osa-aikaista (50 %) tointa Saimaan seurakunnassa ovat 13.2. päättyneen hakuajan puitteissa hakeneet teologian maisteri Maria Mentu Joensuusta ja teologian maisteri Annaelina Ylhäisi Mikkelistä.

Molemmat hakijat täyttävät Ortodoksisen kirkkojärjestyksen mukaiset muodollisen pätevyyden kriteerit (133 §).

Arkkipiispa Leo on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle Annaelina Ylhäisin ja toiselle vaalisijalle Maria Mentun.

Toisen papin tointa Saimaan ortodoksisessa seurakunnassa ovat 13.2. päättyneen hakuajan puitteissa hakeneet pastori Pekka Helakallio Helsingistä, pastori Kalevi Kasala Lohjalta, rovasti Arto Leskinen Joensuusta ja pastori Mikko Mentu Joensuusta.

Kaikki neljää hakijaa täyttävät ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset muodolliset kelpoisuusehdot.

Arkkipiispa Leo on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle pastori Kasalan ja toiselle vaalisijalle pastori Mentun.

Hämeenlinnan kirkkoherran vakinaista tointa ovat 15.2. päättyneen hakuajan puitteissa hakeneet arkkimandriitta Andreas Larikka ja pastori Kari M. Räntilä.

Pastori Kari M. Räntilällä ei ole ortodoksisen kirkon Kirkkojärjestyksen 132 § 2 momentin mukaista pätevyyttä vakinaiseen toimeen ortodoksisessa kirkossa.

Helsingin metropoliitta Ambrosius on asettanut arkkimandriitta Andreas Larikan ensimmäiselle ja ainoalle vaalisijalle.

Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

16.2.2017

 

Tulostettava sivu