Karjalan hiippakunnan tulevaisuutta pohdittiin Valamossa

Karjalan hiippakunnassa on arkkipiispa Leon siunauksella käynnistynyt seurakuntien tiiviimpään yhteistyöhön tähtäävä prosessi. Keskustelu on käynnistynyt kirkkoherrojen kokouksessa huhtikuussa 2016. Kuluneen vuoden aikana on seurakuntien talousanalyyseihin ja väestötilastoihin perustuen pohdittu sitä, millainen Karjalan hiippakunta voisi olla tulevaisuudessa.

Seurakuntien välisen yhteistyön tiivistäminen on kirkolliskokouksen asettama hallinnon kehittämisen linjaus. Vuonna 2015 päätettiin lisäksi, että seurakuntia yhdistettäessä on aina harkittava myös kappeliseurakuntamallia. 

Vuoden 2015 kirkolliskokous antoi kirkollishallitukselle tehtäväksi selvittää luterilaisen kirkon seurakuntayhtymämallin soveltuvuutta ortodoksiseen kirkkoon. Vuoden 2016 kirkolliskokoukselle laatimassa raportissaan hallintoa selvittämään nimitetty lakityöryhmä asettui myös kappeliseurakuntamallin kannattajaksi.

Kappeliseurakuntamallia on pohdittu myös Karjalan hiippakunnassa. Talous- ja väestöanalyysien tuloksena päädyttiin alustavaan esitykseen yhdestä tai kahdesta emoseurakunnasta ja niiden kappeliseurakunnista. Tästä esityksestä keskusteltiin marraskuussa 2016 henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteisessä tapaamisessa Valamossa. Keskustelun tulokset koottiin ja työtä jatkettiin kirkkoherrojen kokouksessa tammikuun lopussa.

Sunnuntaina 5.2. Valamoon kokoontui lähes 70 Karjalan seurakuntien luottamushenkilöä ja kirkkoherraa jatkamaan pohdintaa Karjalan hiippakunnan tulevaisuudesta. Muutos nostaa esiin monia huolia, mutta muutoksen välttämättömyys tunnistettiin. Muutoksella tähdätään siihen, että kirkko on elinvoimainen vielä 15 vuoden kuluttua.

Valamon tapaamisessa mietittiin, mitä muutoksessa tulisi jatkossa huomioida. Esille tuli esimerkiksi se, että toimiva malli voisi löytyä kokeilujen kautta. Myös neljän seurakunnan vaihtoehtoa hahmoteltiin. 

Muutoksen aikataulu jakoi mielipiteitä. Toisaalta vuoteen 2020 tähtäävä muutos nähtiin mahdollisena eikä aikataulun venyttämisen nähty tuovan lisäarvoa prosessille. Toisaalta toivottiin, ettei hanketta pilata kiirehtimisellä.

Karjalan hiippakunnan kehittämisprosessi jatkuu toukokuussa, jolloin koolla ovat kirkkoherrat ja kaksi maallikkoa kustakin seurakunnasta.

Kuva: Martinus Markoff

7.2.2017

 

 

Tulostettava sivu