Kirkosta eronneiden määrä väheni vuonna 2016

Suomen ortodoksisen kirkon väestötilastot vuodelta 2016 ovat valmistuneet. Niistä käy ilmi, että runsaana jatkuva kirkkoon liittyminen ei riitä tällä hetkellä paikkaamaan väestön ikärakenteesta ja kasteiden vähenemisestä johtuvaa jäsenmäärän laskua.

Kirkon jäsenmäärään vaikuttavia muuttujia on neljä. Lisäävästi siihen vaikuttavat kasteet ja kirkkoon liittymiset, vähentävästi puolestaan kuolemat ja kirkosta eroamiset.

Kirkkoon liittymisten ja siitä eroamisten osalta vuosi 2016 sisälsi hyviä uutisia. 

Ortodoksiseen kirkkoon liittyi viime vuonna 912 henkeä. Liittyneiden määrä pysytteli siis hyvällä, 2000-luvun alussa saavutetulla tasolla. Kirkon jäsenmäärää kasvattaa yhä sekä maahanmuutto että erityisesti suurissa seurakunnissa tehtävä aktiivinen katekumeenityö.

Kirkosta erosi vuoden 2016 aikana 788 jäsentä. Vuonna 2014 eronneita oli 926, vuonna 2015 eroja kirjattiin 849. Kirkosta eronneiden määrässä tapahtui siis edelleen tuntuvaa laskua.

Kokonaisuuden kannalta vuoden 2016 tilastot nostavat kuitenkin esiin myös huolenaiheita.

Kirkon jäsenistä 791 kuoli vuoden 2016 aikana. Poisnukkuneiden määrä vastasi edelleen pitkän ajan keskiarvoa, mutta jäsenistön ikäjakauman perusteella luvun voidaan ennustaa tulevina vuosina kasvavan.

Sen sijaan kasteiden määrä on vähentynyt tasaisesti koko 2010-luvun. Perhettä perustavat ikäluokat ovat pieniä ja monilla perheen perustaminen siirtyy eri syistä lähemmäs 30 vuoden ikää. Vuonna 2016 kastettiin vain 385 lasta.

Näin kirkon kokonaisjäsenmäärä pieneni neljäntenä vuotena peräkkäin. Vuoden 2016 lopussa kirkkoon kuului 60 566 henkeä, 311 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Karjalan hiippakunnan 10 seurakuntaan kuului 20 368 jäsentä, Helsingin hiippakunnan kahdeksaan seurakuntaan 33 829 ja Oulun hiippakunnan neljään seurakuntaan 6 058 jäsentä.

Kirkon väestöstä noin kolmasosa on kirjoilla suurimmassa seurakunnassa Helsingissä, johon kuului vuoden päättyessä 19 929 henkeä. Seuraavina olivat Joensuun (6 216), Kuopion (3 994), Tampereen (3 201) ja Turun (2 971) seurakunnat. Jäsenmäärältään pienin seurakunta oli Rautalampi (674 jäsentä). Muut alle tuhannen jäsenen seurakunnat olivat Hämeenlinna (973), Ilomantsi (968) ja Mikkeli (932), joka liitettiin vuoden päättyessä Varkauden seurakuntaan. Edellä mainittuihin lukuihin sisältyy myös kirkon poissa oleva eli ulkomailla vakinaisesti asuva väestö, johon kuului kaikissa seurakunnissa yhteensä 2 522 henkeä.

Lintulan luostarin sisaristossa oli vuoden lopussa yhdeksän ja Valamon luostarin veljestössä niin ikään yhdeksän jäsentä. Kirkollishallituksessa pidettävässä keskusarkistossa oli kirjoilla 293 poissaolevaa jäsentä.

Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

16.1.2017

 
Tulostettava sivu