Suuren paaston keräys lähetystyön hyväksi

Suomen ortodoksisen kirkon lähetystyö viettää tänä vuonna merkkivuotta ja siksi se on vuoden mittaan monin tavoin esillä Filantropian työssä. Myös paastokeräyksellä kootaan tänä keväänä varoja lähetystyön tukemiseen.

Filantropian edeltäjä, Ortodoksinen Lähetys ry perustettiin neljäkymmentä vuotta sitten ja sen ensimmäiset lähetystyöntekijät lähtivät Keniaan samana vuonna.

Vuosien varrella lähetystyön merkitys ja muodot ovat vaihdelleet. Pysyvistä paikan päällä pitkään työtä tekevistä läheteistä on luovuttu, mutta työ Keniassa jatkuu yhä. Kenian kirkko on kasvanut vuosikymmenten aikana yli miljoona ihmistä käsittäväksi uskonyhteisöksi, jolla on kolme hiippakuntaa ja kaksi paikallista piispaa.

Tänä päivänä lähetystyö on yhteistyön tekemistä ja vastuun jakamista paikalliskirkkojen kanssa. Yksi hyvä esimerkki tästä on Ikonisilta-projekti, jonka avulla Nairobin pappisseminaarin opiskelijat ovat päässeet oppimaan ikonimaalauksesta ikonimaalari ja konservaattori Antti Narmalan opastuksella. Projektin tarkoituksena on kannustaa afrikkalaisia synnyttämään oma ikonimaalausperinteensä ja saamaan eväät jatkaa maalaamista ja opettamista itsenäisesti.

Filantropia tukee Nairobin pappisseminaarin lisäksi myös Kisumun ja Nyerin uusien hiippakuntien työtä ja Pyhän Clementin koulun nuorisotyötä. Kenian työn rinnalle on tullut viime vuosina myös Burundin ja Ruandan hiippakunnan tukeminen.

Vaikka lähetystyö on vuosien varrella muuttanut muotoaan, on sen ydin pysynyt samana. Filantropian työssä lähetystyöllä tarkoitetaan Kristuksen ilosanoman julistamista koko maailmalle, nuorten ortodoksisten paikalliskirkkojen tukemista ja kirkkojen välisen yhteyden vahvistamista. Lähetystyö on kirkon kasvua yhdessä ja yhtenä kirkkona toisiamme ja erilaisia kulttuureitamme kunnioittaen.

Toisin kuin moni saattaa ajatella, lähetystyö ei ole vain Jumalan sanan viemistä kaukaisten maiden ihmisille, vaan se on jotakin paljon konkreettisempaa ja arkipäiväisempää ja vastuu siitä on meillä kaikilla.

Kuten lähes kolmekymmentä vuotta Keniassa lähetystyötä tehnyt edesmennyt arkkimandriitta Johannes, eli Charles Eko kirjoittaa lähetystyöstä kertovassa kirjassaan Hiekanjyvä, tomuhiukkanen, sadepisara: ”Mutta ketkä ovat kutsuttuja lähetys- ja diakoniatyöhön? Ketkä ovat näitä erityisiä ihmisiä? Jokainen, joka uskoo, palvelee lähetystä ja lähetys palvelee diakoniaa.”

Lähetystyön tukeminen Itä-Afrikassa on juuri nyt tärkeää, sillä paikalliset ortodoksikirkot ovat suurten haasteiden edessä. Kenian ortodoksinen kirkko on ollut viime aikoina tiukilla Kreikan ja Kyproksen talousvaikeuksien takia. Aiemmin Kenian kirkkoa tukeneet maat ovat joutuneet pienentämään avustuksiaan radikaalisti omien talousvaikeuksiensa takia. Tämä on vaikeuttanut esimerkiksi Nairobin pappisseminaarin toimintaa.

Burundissa ja Ruandassa Aleksandrian patriarkaatin alaisuudessa toimiva hiippakunta sai ensimmäisen piispansa, ugandalaisen Innocentioksen vuonna 2013. Toiminta on vasta alussa, mutta hiippakunta kasvaa jo kovaa vauhtia. Epävakaa yhteiskunnallinen tilanne tekee kuitenkin toimimisen haastavaksi erityisesti Burundissa.

Keräyksellä mahdollistetaan Itä-Afrikan ortodoksikirkkojen työn jatkuminen alueen taloudellisista ja yhteiskunnallista haasteista huolimatta ja tuetaan seurakuntien työtä Keniassa, Burundissa ja Ruandassa.

Keräysaika 27.2.–16.4.2017

Keräystili: FI53 5480 0520 0233 08, viite 12551.

Lisätietoa: www.filantropia.fi

Keräyslupa POL-2015- 11267. Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 4.1.2016–31.12.2017.

Kerätyt varat käytetään Filantropian kansainvälisiin diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Kuvat: Filantropia ry

27.2.2017

Tulostettava sivu