Yhteystiedot

Suomen ortodoksinen kirkko

Finlands ortodoxa kyrka
Orthodox Church of Finland
Финляндская Православная Церковь

Karjalan hiippakunta
Karjalankatu 1
70110 Kuopio

puh. 0206 100 230, tel./tел.: + 358 206 100 230
faksi 0206 100 231, fax/факс: + 358 206 100 231
karjalan.hiippakunta@ort.fi

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo
puh. 0206 100 230, tel./tел.: + 358 206 100 230
faksi 0206 100 231, fax/факс: + 358 206 100 231 
arkkipiispa.leo@ort.fi

Joensuun piispa Arseni (opintovapaalla kesäkuun 2017 loppuun)
puh. 050 3110349 
piispa.arseni@ort.fi

Hallinnollinen sihteeri Kaj Appelberg
puh. 050 3072251
kaj.appelberg@ort.fi 

Toimistosihteeri Zinayida Bezvenyuk
puh. 0206 100 230
zinayida.bezvenyuk@ort.fi
 
Ylidiakoni Jyrki Härkönen
puh. 050 3501495
jyrki.harkonen@ort.fi

Metropoliitta Panteleimon
Ajurinkatu 28 B 34
70110 Kuopio
puh. 050 341 8697
metropoliitta.panteleimon@ort.fi

Helsingin hiippakunta
Kallvikinniementie 35
00980 Helsinki
Finland
 
puh. 0400 185739, tel./tел.: + 358 400 185739
helsingin.hiippakunta@ort.fi
 
Metropoliitta Ambrosius
puh. 0400 185739
metropoliitta.ambrosius@ort.fi
 
Teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä
puh. 040 7289439
jelisei.heikkilä@ort.fi
 
Hallinnollinen sihteeri Andreas Salminen
puh. 0400 185739
andreas.salminen@ort.fi

Toimistosihteeri Lasarus Jalonen
puh. 040 5867539
anssi.jalonen@ort.fi

Oulun hiippakunta
Uleåborgs stift
Diocese of Oulu
Оулуская епархия
Nummikatu 30 B 16
90100 Oulu
Finland
 
puh. 040 8618412, tel./tел.: + 358 40 8618412
faksi (08) 377 775, fax/факс: + 358 8 377 775
oulun.hiippakunta@ort.fi
 
Oulun metropoliitta Elia
puh. 050 3520735
metropoliitta.elia@ort.fi
 
Toimistosihteeri Maija Viippola
puh. 040 8618412
maija.viippola@ort.fi

Ortodoksisen kirkon palvelukeskus
Kyrkostyrelsens kansli
Synodal Office of the Orthodox Church in Finland
Церковное управление Финляндской Православной Церкви
Karjalankatu 1
70110 Kuopio
Finland

Henkilöstö- ja lakipalvelut
Personalärenden och juridisk rådgivning
faksi 0206 100 211, fax/факс: + 358 206 100 211
kirkollishallitus@ort.fi

Palvelukeskuksen johtaja
Sirpa Koriala
puh. 050 5660809
sirpa.koriala@ort.fi

Palvelukeskuksen lakimies
Jari Rantala
puh. 0400 316910
jari.rantala@ort.fi

Hallinnon assistentti
Annaleea Kemppainen
puh. 0206 100 210
annaleea.kemppainen@ort.fi

Kirkollishallitukselle osoitettava posti
Karjalankatu 1
70110 Kuopio
kirkollishallitus@ort.fi

faksi 0206 100 211, fax/факс: + 358 206 100 211

Viestintä- ja julkaisupalvelut

Kirkon viestintä

Vastaava tiedottaja

Maria Hattunen

puh. 040 4819240
info@ort.fi
maria.hattunen@ort.fi

Venäjänkielinen tiedottaja 

Vladimir Sokratilin

vladimir.sokratilin@ort.fi

IT-asiantuntija (etätuki)
Juha Kolari
puh. 050 3846611
juha.kolari@ort.fi

IT-asiantuntija (verkkosivut)
Juhana Siren
puh. 040 594 3495

Tekniset tukipyynnöt osoitteeseen tuki@ort.fi

Julkaisupalvelut

Piispa Arseni (opintovapaalla kesäkuun 2017 loppuun)
puh. 050 3110349
piispa.arseni@ort.fi (julkaisuasioissa: okj@ort.fi)

Talouspalvelut
Ekonomiservice
faksi 0206 100 201, fax + 358 206 100 201
taloustoimisto@ort.fi

Talouspäällikkö
Henna Mynttinen
puh. 040 8652118
henna.mynttinen@ort.fi

Taloussihteeri
Riitta Nikkilä
puh. 0400 779623
riitta.nikkila@ort.fi

Taloussihteeri
Eija Tiilikainen
puh. 040 4819239
eija.tiilikainen@ort.fi

Taloussihteeri
Leena Ursinius
puh. 040 7799716
leena.ursinius@ort.fi

Taloussihteeri
Paula Piispanen
puh. 040 1792307
paula.piispanen@ort.fi

Taloussihteeri
Sari Korhonen
puh. 040 1792344
sari.korhonen@ort.fi

Taloussihteeri
Helena Lippo
puh. 040 865 0634
helena.lippo@ort.fi

Taloussihteeri
Riitta Pettersson
puh. 040 8650985
riitta.pettersson@ort.fi

Kirkon kiinteistötoimi
Kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen
puh. 040 1902082
matti.rouvinen@ort.fi

Keskusrekisteri (sukuselvitykset ja virkatodistukset)
Ämbetsbetyg och släktutredning
puh. 0206 100 203, tel. + 358 206 100 203
faksi 0206 100 202, fax + 358 206 100 202
keskusrekisteri@ort.fi

Tiedonhallinnan asiantuntija, rekisterinhoitaja
Sari Hirvonen
puh. 040 5921519
sari.hirvonen@ort.fi
- Asiakirjahallintoon liittyvät tietopalvelut
- Tutkijakäynnit arkistoon sopimuksen mukaan

Rekisterisihteeri
Jaana Prada
puh. 0400 312334
jaana.prada@ort.fi

Rekisterisihteeri
Kristiina Komulainen
puh. 040 7798167
tiina.komulainen@ort.fi

Rekisterisihteeri
Sanna Heiskanen
puh. 0400 357640
sanna.heiskanen@ort.fi

Kasvatus- ja koulutusasiat
Utbildningsservice
puh. 0206 100 297, tel./тел.: + 358 206 100 297
faksi 0206 100 211, fax/факс: + 358 206 100 211
kirkkopalvelut@ort.fi

Kirkkopalvelujen koordinaattori
Sirpa Okulov
puh. 0500 946601
sirpa.okulov@ort.fi

Ortodoksinen seminaari
Orthodox seminary
Православная семинария
Torikatu 41
80100 Joensuu
Finland
ort.seminaari@ort.fi
www.ort.fi/seminaari

Seminaarin johtaja
pastori Mikko Sidoroff
puh. 050 5210920
mikko.sidoroff@ort.fi

Seminaarin kirkkomusiikin opettaja
Petri Nykänen
puh. 050 5993515
petri.nykanen@ort.fi

Seminaarin emäntä
Irma Aikonen
puh. 040 8612678
irma.aikonen@ort.fi

Tulostettava sivu